تورها

اکو کمپینگ

کاربر گرامی شما در این صفحه با انواع فعالیت های کوه پیمایی / کمپینگ / سافاری آشنا می شوید و می توانید در این بخش بخوبی سفر خود را براساس فعالیت ورزشی تعریف شده پیدا نمایید .


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رفتینگ ارمند ۹۸۲/۱۷۸۷/۱۸۴۵ کمپ عشایری سبزکوه - اتوبوس VIP
۷۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
اکو کمپ های کلوت ۱۸۷۹/۱۸۸۲/۱۹۳۵ دشت لاسم
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
اکو کمپ های کلوت ۱۸۷۹/۱۸۸۰/۱۹۳۷ گردنه گدوک
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
گردنه گدوک ۱۹۶۸/۱۹۷۱/۱۹۹۴ گردنه گدوک خودرو 3 نفره کلوت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
گردنه گدوک ۱۹۶۸/۱۹۷۰/۱۹۹۵ گردنه گدوک خودرو 4 نفره کلوت
۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
گردنه گدوک ۱۹۶۸/۱۹۶۹/۱۹۹۶ سافاری خودرو شخصی گردنه گدوک
۴۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
کمپ عشایری سبزکوه - اتوبوس VIP
رفتینگ ارمند
کمپ عشایری سبزکوه - اتوبوس VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۷۸۷/۱۸۴۵

سفر : ۲.۵ روزه

۷۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت لاسم
اکو کمپ های کلوت
دشت لاسم

کد سفر : ۱۸۷۹/۱۸۸۲/۱۹۳۵

سفر : ۲ روزه

۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گردنه گدوک
اکو کمپ های کلوت
گردنه گدوک

کد سفر : ۱۸۷۹/۱۸۸۰/۱۹۳۷

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گردنه گدوک خودرو 3 نفره کلوت
گردنه گدوک
گردنه گدوک خودرو 3 نفره کلوت

کد سفر : ۱۹۶۸/۱۹۷۱/۱۹۹۴

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گردنه گدوک خودرو 4 نفره کلوت
گردنه گدوک
گردنه گدوک خودرو 4 نفره کلوت

کد سفر : ۱۹۶۸/۱۹۷۰/۱۹۹۵

سفر : ۲ روزه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری خودرو شخصی گردنه گدوک
گردنه گدوک
سافاری خودرو شخصی گردنه گدوک

کد سفر : ۱۹۶۸/۱۹۶۹/۱۹۹۶

سفر : ۲ روزه

۴۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین