تورها

تورهای داخلی نوروز 99

تعطیلات نوروز، بهترین فرصت برای همنشینی و همراهی با عزیزانمان است و سفر زمانی برای کسب تجربه‌های شیرین و دلچسب. نوروز 99 را همراه با کلوت از دشت‌های سرسبز ترکمن صحرا و پهنه‌ی بی‌نظیر کویر طبس و کویر مصر گرفته تا خواف و نشتیفان و ایلام و دشت سبز خوزستان سفر می‌کنیم و غرب شگفت‌انگیز را در کرمانشاه جست‌وجو می‌کنیم و در مسیرمان به‌سمت قشم و چابهار از کرمان و شیراز و بوشهر، گذر خواهیم کرد.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۳ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۱ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۳ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۸ تور دور هرمز | قطار
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۱ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۱۱۹ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۲۰
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۳۱۵۲ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
فارس - شیراز ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۶ پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
فارس - شیراز ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۸ شیراز و اقلید - قطار
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۹
کهگیلویه و بویراحمد ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۲ یاسوج - هتل
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
خوزستان ۳۸۴/۳۱۹۶/۳۱۹۹ شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۱ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۲ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۹
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۳ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۲-۱۶
تور کردستان ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۴ کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
زنجان | کردستان ۱۹۰۲/۱۹۰۳/۳۲۳۷ شلماش تا گراوان - هتل
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۱ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۱,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۸
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۲ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۳ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۴ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی

کد سفر : ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۳

سفر : ۴ روزه

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
چابهار
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی

کد سفر : ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۱

سفر : ۴ روزه

۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
+هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی
طبس
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی

کد سفر : ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی
خواف و نشتیفان
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی

کد سفر : ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور هرمز | قطار
هرمز
تور دور هرمز | قطار

کد سفر : ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۸

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل
تور ایلام
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل

کد سفر : ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۱

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل
گلستان
ترکمن صحرا - هتل

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۱۱۹

سفر : ۳ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۳/۳۱۵۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی
فارس - شیراز
پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی

کد سفر : ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شیراز و اقلید - قطار
فارس - شیراز
شیراز و اقلید - قطار

کد سفر : ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۸

سفر : ۴ روزه

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یاسوج - هتل
کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج - هتل

کد سفر : ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل
خوزستان
شوش - اهواز - خرمشهر - خرم‌آباد | هتل

کد سفر : ۳۸۴/۳۱۹۶/۳۱۹۹

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل
تور کردستان
کرمانشاه و پالنگان تا هورامان و مریوان - هتل

کد سفر : ۵۱۶/۳۲۰۰/۳۲۰۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شلماش تا گراوان - هتل
زنجان | کردستان
شلماش تا گراوان - هتل

کد سفر : ۱۹۰۲/۱۹۰۳/۳۲۳۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
تنگه شیرز تا دره خزینه
لرستان
تنگه شیرز تا دره خزینه

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۳۰۱

سفر : ۳ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۱,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین