تورها

تورهای داخلی نوروز 99

تعطیلات نوروز، بهترین فرصت برای همنشینی و همراهی با عزیزانمان است و سفر زمانی برای کسب تجربه‌های شیرین و دلچسب. نوروز 99 را همراه با کلوت از دشت‌های سرسبز ترکمن صحرا و پهنه‌ی بی‌نظیر کویر طبس و کویر مصر گرفته تا خواف و نشتیفان و ایلام و دشت سبز خوزستان سفر می‌کنیم و غرب شگفت‌انگیز را در کرمانشاه جست‌وجو می‌کنیم و در مسیرمان به‌سمت قشم و چابهار از کرمان و شیراز و بوشهر، گذر خواهیم کرد.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۲۸۵۶ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۷
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۶ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۸۷۵ ترکمن صحرا - هتل
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۲۹۰۳ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۲/۲۹۰۹ افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۹۱۲ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۰۲ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۳۹ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۰ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۱ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۲ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۲۱۳۱/۳۰۶۳ عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۴ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۰۶۶ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۷ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
محدود ۴ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۸ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۶۹ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۰ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
چابهار ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۷۱ بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هزینه پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۳ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۴ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
طبس ۲۹۲/۲۱۵۳/۳۰۷۵ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۲/۳۰۷۷ افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
کرمان و شهداد ۸۴/۳۰۸۸/۳۰۹۰ کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
خوزستان ۳۸۴/۳۰۸۷/۳۰۹۱ ایذه و دشت سوسن
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۲ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
خواف و نشتیفان ۴۲۷/۱۲۲۹/۳۰۹۳ خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۰۹۴ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۶ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۷ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۸ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۰ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
تور ایلام ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۱ ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۰۷ سر یزد - هتل سنتی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۰۹ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
بوشهر ۳۹۱/۱۲۱۰/۳۱۱۰ بوشهر و سیراف - هتل - اتوبوس VIP
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۱۱۱ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
هرمز ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۱۱۲ تور دور هرمز | قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۸
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۳ سر یزد - هتل سنتی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۴ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۵ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۶ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۱۷ یزد - خرانق - کویر کاراکال
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۱۸ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۱۱۹ ترکمن صحرا - هتل
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۲۰
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۳۱۵۲ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
کرانه ها ۳۱۲۱/۳۱۲۳/۳۱۵۷ نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا
۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
فارس - شیراز ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۵ پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
فارس - شیراز ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۶ پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
فارس - شیراز ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۷ شیراز و اقلید - قطار 4 تخته
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
فارس - شیراز ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۸ شیراز و اقلید - قطار 4 تخته
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۹
کهگیلویه و بویراحمد ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۱ یاسوج - هتل - اتوبوس VIP
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
کهگیلویه و بویراحمد ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۲ یاسوج - هتل - اتوبوس VIP
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۷۴ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۷۵ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
تور یزد ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۷۶ سر یزد - هتل سنتی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۲
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۱۸۴ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
قشم، هرمز و هنگام ۱۰۷/۱۷۶۱/۳۱۸۵ عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
کرمان و شهداد ۸۴/۳۰۸۸/۳۱۹۰ کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
کویر مصر ۳۱۵/۱۱۸۳/۳۱۹۱ افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
لرستان ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۹۲ تنگه شیرز تا دره خزینه
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
گلستان ۳۶۷/۱۱۹۲/۳۱۹۳ ترکمن صحرا - هتل
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
خواف و نشتیفان
خراسان کهن - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۲۷/۱۲۲۹/۲۸۵۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۱۰۷/۱۷۶۱/۲۸۶۵

سفر : ۵.۵ روزه

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه سنتی- اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۳/۲۸۷۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - هتل
گلستان
ترکمن صحرا - هتل

کد سفر : ۳۶۷/۱۱۹۲/۲۸۷۵

سفر : ۳ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی
قشم، هرمز و هنگام
عجایب هفتگانه - هتل - هوایی

کد سفر : ۱۰۷/۲۱۳۱/۲۹۰۳

سفر : ۴ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP
کویر مصر
افسون کویر - اقامتگاه آتشونی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۵/۱۱۸۲/۲۹۰۹

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP
طبس
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - VIP

کد سفر : ۲۹۲/۲۱۵۳/۲۹۱۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی
چابهار
بندر کنارک تا خلیج گواتر - هتل 4 ستاره - هوایی

کد سفر : ۳۵۴/۲۶۴۴/۳۰۰۲

سفر : ۴ روزه

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری
کرمان و شهداد
کلوت‌های شهداد | اکو کمپ 4ستاره | قطار-سافاری

کد سفر : ۸۴/۳۰۸۸/۳۰۹۰

سفر : ۴ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ایذه و دشت سوسن
خوزستان
ایذه و دشت سوسن

کد سفر : ۳۸۴/۳۰۸۷/۳۰۹۱

سفر : ۵.۵ روزه

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور دور هرمز | قطار
هرمز
تور دور هرمز | قطار

کد سفر : ۳۰۸۴/۳۰۸۵/۳۰۹۶

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP
تور ایلام
ماداکتو سرزمین آلامتو - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۸۱/۱۲۰۲/۳۱۰۰

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سر یزد - هتل سنتی
تور یزد
سر یزد - هتل سنتی

کد سفر : ۳۷۲/۳۱۰۶/۳۱۰۷

سفر : ۳ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یزد - خرانق - کویر کاراکال
تور یزد
یزد - خرانق - کویر کاراکال

کد سفر : ۳۷۲/۳۱۰۸/۳۱۰۹

سفر : ۳ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر و سیراف - هتل - اتوبوس VIP
بوشهر
بوشهر و سیراف - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۹۱/۱۲۱۰/۳۱۱۰

سفر : ۶.۵ روزه

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا
کرانه ها
نوار ساحلی خلیج فارس | گروه کلوتیا

کد سفر : ۳۱۲۱/۳۱۲۳/۳۱۵۷

سفر : ۷ روزه

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
فارس - شیراز
پایتخت هخامنشیان - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۹۴/۱۲۱۴/۳۱۶۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شیراز و اقلید - قطار 4 تخته
فارس - شیراز
شیراز و اقلید - قطار 4 تخته

کد سفر : ۳۹۴/۲۱۳۶/۳۱۶۷

سفر : ۴ روزه

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یاسوج - هتل - اتوبوس VIP
کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۱۶۹/۳۱۷۰/۳۱۷۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تنگه شیرز تا دره خزینه
لرستان
تنگه شیرز تا دره خزینه

کد سفر : ۴۱۰/۳۱۷۳/۳۱۷۴

سفر : ۳ روزه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین