تورها

اکو سافاری


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
غواصی ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۴ غواصی و اکوسافاری
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۸
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰ بخش مرکزی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بیابان لوت ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲ بخش جنوبی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
غواصی و اکوسافاری
غواصی
غواصی و اکوسافاری

کد سفر : ۱۸۲۹/۱۸۳۰/۱۸۳۴

سفر : ۱ روزه

۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش مرکزی
بیابان لوت
بخش مرکزی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۵۹/۱۹۶۰

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بخش جنوبی
بیابان لوت
بخش جنوبی

کد سفر : ۱۹۵۸/۱۹۶۱/۱۹۶۲

سفر : ۵ روزه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین