تورها

تورهای خارجی نوروز 99

همسفر با کلوت در تورهای خارجی نوروز 99 فرصتی خواهیم داشت برای هم‌نشینی و همراهی با عزیزانمان در یک سفر لذت‌بخش و به‌یادماندنی. در تورهای خارجی کلوت از سوئیس تا فرانسه و هلند و ایتالیا در اروپا و از ویتنام تا هند، ازبکستان، ایندوچاینا و کرالا و ترکیه، آسیا را لحظه به لحظه خاطره می‌کنیم.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶ کوچین - آلپی - کوالام
780$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
سوئیس - فرانسه ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱ لوزان - پاریس
1190€
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
سوئیس - هلند ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷ لوگانو - آمستردام
1140€
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵ دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی
1050$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۱
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹ لوگانو - رم
1090€
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱ لوزان - رم - ونیز
1390€
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۳ لوگانو
690€
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
ویتنام ۱۴۵/۱۱۴۳/۲۷۵۳ هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1180$ (80 دلار تخفیف تا پایان دی ماه) + هزینه پرواز
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۲ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
ویتنام ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۷۶۰ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
890$(40دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
ویتنام ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۷۶۱ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
890 $(40دلار تخفیف تا پایان دی ماه )
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۸
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۲ دهلی - آگرا - جیپور
580 $ + هزینه‌ی پرواز (ویژه‌ نوروز 99)
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳ دهلی - آگرا - جیپور
580 $ + هزینه‌ی پرواز (ویژه‌ نوروز 99)
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۸
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۷۶۴ تور-ازبکستان
1050$(50 دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۶
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۷۶۵ تور-ازبکستان
1050$(50 دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
ایندوچاینا ۲۲۱/۱۱۶۶/۲۷۶۶ هانوی - لائوس - کامبوج
1650$(100دلار تخفیف تا 15 دی ماه)
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۲۷۶۷ کوچین - آلپی - کوالام
750$(50دلار تخفیف تا 15 دی ماه)
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۷۴ آنکارا - کاپادوکیا
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۷۵ آنکارا - کاپادوکیا
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۷۷۶ دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی
1050$(50 دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۷ لوگانو
690€
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۸ لوگانو
690€
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - فرانسه ۶۵۰/۱۴۸۱/۲۷۸۱ لوزان - پاریس
1150€
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
سوئیس - آلمان ۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷ زوریخ - برلین
1090€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
سوئیس - اتریش - مجارستان ۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷ زوریخ - وین - بوداپست
1220€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹ لوگانو - بارسلون
1280€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
سوئیس - فرانسه - اتریش ۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴ لوزان - پاریس - وین
1490€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - پرتغال ۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰ لوزان - لیسبون
1090€
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
سوئیس ۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲ لوزان - لوسرن - زوریخ
1190€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
ژاپن ۱۵۰/۲۹۶۰/۲۹۶۱ یوکاهاما - هاکونه - توکیو - کیوتو
2850$(100دلار تخفیف خرید زود هنگام تا پایان آذر ماه)
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
چین ۲۹۶۳/۲۹۶۴/۲۹۶۵ پکن - شانگهای
870$(50دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
چین ۲۹۶۳/۲۹۶۶/۲۹۶۷ پکن - شانگهای - هانگزو
950$
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
نپال ۲۴۳۶/۲۴۳۷/۲۹۷۶ کاتماندو - چیتوان - پخارا
1150$(50دلار تخفیف تا پایان دی ماه )
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۹۷۷ کلمبو - کندی - بنتوتا
620$
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
آفریقای جنوبی ۱۶۲/۳۰۰۵/۳۰۰۶ ژوهانسبورگ - پارک جنگلی - سان سیتی - کیپ تان | هتل 5ستاره
2700$
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
کوچین - آلپی - کوالام
کرالا
کوچین - آلپی - کوالام

کد سفر : ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶

سفر : ۸ روزه

780$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - پاریس
سوئیس - فرانسه
لوزان - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱

سفر : ۷ روزه

1190€
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - آمستردام
سوئیس - هلند
لوگانو - آمستردام

کد سفر : ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷

سفر : ۶ روزه

1140€
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلمبو - کندی - بنتوتا
سریلانکا
کلمبو - کندی - بنتوتا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲

سفر : ۸ روزه

600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی
هند
دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵

سفر : ۱۰ روزه

1050$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو
سوئیس
لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵

سفر : ۵ روزه

690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - رم
سوئیس - ایتالیا
لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹

سفر : ۷ روزه

1090€
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - رم - ونیز
سوئیس - ایتالیا
لوزان - رم - ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱

سفر : ۷ روزه

1390€
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۱۱۴۳/۲۷۵۳

سفر : ۱۲ روزه

1180$ (80 دلار تخفیف تا پایان دی ماه) + هزینه پرواز
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۷۶۰

سفر : ۸ روزه

890$(40دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - جیپور
هند
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۲

سفر : ۸ روزه

580 $ + هزینه‌ی پرواز (ویژه‌ نوروز 99)


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور-ازبکستان
تور ازبکستان
تور-ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۷۶۴

سفر : ۸ روزه

1050$(50 دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هانوی - لائوس - کامبوج
ایندوچاینا
هانوی - لائوس - کامبوج

کد سفر : ۲۲۱/۱۱۶۶/۲۷۶۶

سفر : ۱۱ روزه

1650$(100دلار تخفیف تا 15 دی ماه)
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر و آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر و آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲

سفر : ۸ روزه

به زودی اعلام می‌گردد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - کاپادوکیا
ترکیه غربی
آنکارا - کاپادوکیا

کد سفر : ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۷۴

سفر : ۶ روزه

به زودی اعلام می‌گردد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - برلین
سوئیس - آلمان
زوریخ - برلین

کد سفر : ۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷

سفر : ۷ روزه

1090€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - وین - بوداپست
سوئیس - اتریش - مجارستان
زوریخ - وین - بوداپست

کد سفر : ۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷

سفر : ۱۰ روزه

1220€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - بارسلون
سوئیس - اسپانیا
لوگانو - بارسلون

کد سفر : ۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹

سفر : ۸ روزه

1280€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - پاریس - وین
سوئیس - فرانسه - اتریش
لوزان - پاریس - وین

کد سفر : ۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴

سفر : ۹ روزه

1490€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - لیسبون
سوئیس - پرتغال
لوزان - لیسبون

کد سفر : ۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰

سفر : ۷ روزه

1090€
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - لوسرن - زوریخ
سوئیس
لوزان - لوسرن - زوریخ

کد سفر : ۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲

سفر : ۷ روزه

1190€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یوکاهاما - هاکونه - توکیو - کیوتو
ژاپن
یوکاهاما - هاکونه - توکیو - کیوتو

کد سفر : ۱۵۰/۲۹۶۰/۲۹۶۱

سفر : ۹ روزه

2850$(100دلار تخفیف خرید زود هنگام تا پایان آذر ماه)
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پکن - شانگهای
چین
پکن - شانگهای

کد سفر : ۲۹۶۳/۲۹۶۴/۲۹۶۵

سفر : ۸ روزه

870$(50دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پکن - شانگهای - هانگزو
چین
پکن - شانگهای - هانگزو

کد سفر : ۲۹۶۳/۲۹۶۶/۲۹۶۷

سفر : ۱۰ روزه

950$
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کاتماندو - چیتوان - پخارا
نپال
کاتماندو - چیتوان - پخارا

کد سفر : ۲۴۳۶/۲۴۳۷/۲۹۷۶

سفر : ۸ روزه

1150$(50دلار تخفیف تا پایان دی ماه )
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ژوهانسبورگ -  پارک جنگلی -  سان سیتی -  کیپ تان | هتل 5ستاره
آفریقای جنوبی
ژوهانسبورگ - پارک جنگلی - سان سیتی - کیپ تان | هتل 5ستاره

کد سفر : ۱۶۲/۳۰۰۵/۳۰۰۶

سفر : ۱۰ روزه

2700$
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین