تورها

تورهای خارجی نوروز 99

همسفر با کلوت در تورهای خارجی نوروز 99 فرصتی خواهیم داشت برای هم‌نشینی و همراهی با عزیزانمان در یک سفر لذت‌بخش و به‌یادماندنی. در تورهای خارجی کلوت از سوئیس تا فرانسه و هلند و ایتالیا در اروپا و از ویتنام تا هند، ازبکستان، ایندوچاینا و کرالا و ترکیه، آسیا را لحظه به لحظه خاطره می‌کنیم.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶ کوچین - آلپی - کوالام
780$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
سوئیس - فرانسه ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱ لوزان - پاریس
1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
سوئیس - هلند ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷ لوگانو - آمستردام
1140€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵ دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی
1050$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۱
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۴ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹ لوگانو - رم
1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱ لوزان - رم - ونیز
1390€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۵۰۸ تور-ازبکستان
960$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۶
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۲ لوگانو
690€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۳ لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۴
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۴ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۶ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
سوئیس - فرانسه ۶۵۰/۱۴۸۱/۲۶۸۰ لوزان - پاریس
1190€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۲۹
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۴۱ آنکارا - کاپادوکیا
450$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۴۲ آنکارا - کاپادوکیا
450$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۲
ویتنام ۱۴۵/۱۱۴۳/۲۷۵۳ هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
1180$ (80 دلار تخفیف تا پایان دی ماه) + هزینه پرواز
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۲ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
ویتنام ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۷۶۰ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
890$(40دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
ویتنام ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۷۶۱ هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
890 $(40دلار تخفیف تا پایان دی ماه )
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۸
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۲ دهلی - آگرا - جیپور
580 $ + هزینه‌ی پرواز (ویژه‌ نوروز 99)
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳ دهلی - آگرا - جیپور
580 $ + هزینه‌ی پرواز (ویژه‌ نوروز 99)
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۸
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۷۶۴ تور-ازبکستان
1050$(50 دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۶
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۷۶۵ تور-ازبکستان
1050$(50 دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
ایندوچاینا ۲۲۱/۱۱۶۶/۲۷۶۶ هانوی - لائوس - کامبوج
1650$(100دلار تخفیف تا 15 دی ماه)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۲۷۶۷ کوچین - آلپی - کوالام
750$(50دلار تخفیف تا 15 دی ماه)
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۷۴ آنکارا - کاپادوکیا
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۷۵ آنکارا - کاپادوکیا
به زودی اعلام می‌گردد
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
هند ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۷۷۶ دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی
1050$(50 دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۷ لوگانو
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۸ لوگانو
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - فرانسه ۶۵۰/۱۴۸۱/۲۷۸۱ لوزان - پاریس
1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
دهلی - آگرا - جیپور
هند
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳

سفر : ۸ روزه

480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوچین - آلپی - کوالام
کرالا
کوچین - آلپی - کوالام

کد سفر : ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶

سفر : ۸ روزه

780$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - پاریس
سوئیس - فرانسه
لوزان - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱

سفر : ۷ روزه

1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - آمستردام
سوئیس - هلند
لوگانو - آمستردام

کد سفر : ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷

سفر : ۶ روزه

1140€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی
هند
دهلی - آگرا -جیپور- کاجورائو - واراناسی

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵

سفر : ۱۰ روزه

1050$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو
سوئیس
لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۴

سفر : ۵ روزه

690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - رم
سوئیس - ایتالیا
لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹

سفر : ۷ روزه

1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - رم - ونیز
سوئیس - ایتالیا
لوزان - رم - ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱

سفر : ۷ روزه

1390€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور-ازبکستان
تور ازبکستان
تور-ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۵۰۸

سفر : ۸ روزه

960$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - کاپادوکیا
ترکیه غربی
آنکارا - کاپادوکیا

کد سفر : ۷۷۷/۲۷۴۰/۲۷۴۱

سفر : ۶ روزه

450$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۱۱۴۳/۲۷۵۳

سفر : ۱۲ روزه

1180$ (80 دلار تخفیف تا پایان دی ماه) + هزینه پرواز
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی
ویتنام
هوشیمین - هانوی - هالونگ بی

کد سفر : ۱۴۵/۲۰۳۶/۲۷۶۰

سفر : ۸ روزه

890$(40دلار تخفیف تا پایان دی ماه)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هانوی - لائوس - کامبوج
ایندوچاینا
هانوی - لائوس - کامبوج

کد سفر : ۲۲۱/۱۱۶۶/۲۷۶۶

سفر : ۱۱ روزه

1650$(100دلار تخفیف تا 15 دی ماه)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر و آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر و آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۲

سفر : ۸ روزه

به زودی اعلام می‌گردد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین