تورها

فرهنگی

تورهای فرهنگی کلوت، دسته‌ای از تورهای گردشگری هستند که برمبنای آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم یک جغرافیای خاص اجرا می‌شوند. سفرهای فرهنگی در راستای معرفی جذابیت‌های فرهنگی مناطق ازجمله هنر، معماری، ادیان و شیوه‌ی زندگی مردم منطقه است. 

مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۸

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
آذربایجان-کندوان
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۱

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۸ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
آذربایجان-کندوان
۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۱ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
آذربایجان-کندوان
۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۲ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۹ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
آذربایجان-کندوان
۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آذربایجان-ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۸
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
۸۲۵/۱۶۲۲/۳۳۵۹
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل*3 - اتوبوس VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۱
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۲
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی