تورها

تورهای ویژه

تورهای ویژه در کلوت به تورهایی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف با ارائه‌ی خدمات ویژه برگزار می‌شوند. ویژگی این سفرهای خاص، حضور پررنگ میهمانان قدیمی و اعضای باتجربه‌ی تیم عملیات کلوت و برگزاری مراسم آیینی و موسیقی مناطق به‌شکل زنده در آن‌هاست. معمولاً این رویدادها، یک‌بار در سال در آن مقصد خاص اجرا می‌شوند.

رویداد مشگین شهر - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس (25)VIP
رویداد اردبیل
رویداد مشگین شهر - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۳۴۰۲/۳۴۰۳/۳۴۰۴

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد مشگین شهر - آلاچیق عشایری(2تخته) - اتوبوس (30)VIP
رویداد اردبیل
رویداد مشگین شهر - آلاچیق عشایری(2تخته) - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۳۴۰۲/۳۵۵۲/۳۵۵۳

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد خالد نبی - هتل *3 - قطار
رویداد گلستان - گرگان
رویداد خالد نبی - هتل *3 - قطار

کد سفر : ۳۳۲۸/۳۳۲۹/۳۳۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹

سفر : ۳ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱

سفر : ۳ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد شب یلدا -  اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
رویداد یزد-بافق-مهریز
رویداد شب یلدا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۲۲/۳۳۲۳/۳۳۲۴

سفر : ۳ روزه

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کلوت ها - اکو کمپ *4 ماهان - قطار
رویداد کرمان - شهداد
رویداد کلوت ها - اکو کمپ *4 ماهان - قطار

کد سفر : ۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
رویداد هرمزگان
رویداد جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۴۳۱/۳۴۳۴/۳۴۳۵

سفر : ۴.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP
رویداد بوشهر
رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۲۵/۳۴۲۶/۳۴۲۷

سفر : ۵.۵ روزه

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
رویداد کردستان-پاوه
رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد اردبیل
۳۴۰۲/۳۴۰۳/۳۴۰۴ رویداد مشگین شهر - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس (25)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
رویداد اردبیل
۳۴۰۲/۳۵۵۲/۳۵۵۳ رویداد مشگین شهر - آلاچیق عشایری(2تخته) - اتوبوس (30)VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
رویداد گلستان - گرگان
۳۳۲۸/۳۳۲۹/۳۳۳۰ رویداد خالد نبی - هتل *3 - قطار
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
رویداد سمنان - شاهرود
۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹ رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
رویداد سمنان - شاهرود
۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱ رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
رویداد یزد-بافق-مهریز
۳۳۲۲/۳۳۲۳/۳۳۲۴ رویداد شب یلدا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۲۶
رویداد بلوچستان
۳۴۳۲/۳۴۳۶/۳۴۳۷ رویداد چابهار - هتل *4 - پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
رویداد کرمان - شهداد
۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷ رویداد کلوت ها - اکو کمپ *4 ماهان - قطار
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
رویداد هرمزگان
۳۴۳۱/۳۴۳۴/۳۴۳۵ رویداد جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
رویداد خوزستان-ایذه-شوشتر
۳۴۲۱/۳۴۲۳/۳۴۲۴ رویداد دشت سوسن - اقامتگاه بوم گردی/کمپ لوکس/هتل سنتی - اتوبوس(30)VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد بوشهر
۳۴۲۵/۳۴۲۶/۳۴۲۷ رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد کردستان-پاوه
۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰ رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹ رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰ رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد اردبیل ۳۴۰۲/۳۴۰۳/۳۴۰۴
رویداد مشگین شهر - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس (25)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
۳۴۰۲/۳۵۵۲/۳۵۵۳
رویداد مشگین شهر - آلاچیق عشایری(2تخته) - اتوبوس (30)VIP
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
رویداد گلستان - گرگان ۳۳۲۸/۳۳۲۹/۳۳۳۰
رویداد خالد نبی - هتل *3 - قطار
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
رویداد سمنان - شاهرود ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(30)VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
رویداد یزد-بافق-مهریز ۳۳۲۲/۳۳۲۳/۳۳۲۴
رویداد شب یلدا - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۹-۲۶
رویداد بلوچستان ۳۴۳۲/۳۴۳۶/۳۴۳۷
رویداد چابهار - هتل *4 - پرواز
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۰-۲۵
رویداد کرمان - شهداد ۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷
رویداد کلوت ها - اکو کمپ *4 ماهان - قطار
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
رویداد هرمزگان ۳۴۳۱/۳۴۳۴/۳۴۳۵
رویداد جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی - قطار
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
رویداد خوزستان-ایذه-شوشتر ۳۴۲۱/۳۴۲۳/۳۴۲۴
رویداد دشت سوسن - اقامتگاه بوم گردی/کمپ لوکس/هتل سنتی - اتوبوس(30)VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد بوشهر ۳۴۲۵/۳۴۲۶/۳۴۲۷
رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد کردستان-پاوه ۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰
رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
رویداد اردبیل - گیلان ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی