تورها

تورهای ویژه

تورهای ویژه در کلوت به تورهایی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف با ارائه‌ی خدمات ویژه برگزار می‌شوند. ویژگی این سفرهای خاص، حضور پررنگ میهمانان قدیمی و اعضای باتجربه‌ی تیم عملیات کلوت و برگزاری مراسم آیینی و موسیقی مناطق به‌شکل زنده در آن‌هاست. معمولاً این رویدادها، یک‌بار در سال در آن مقصد خاص اجرا می‌شوند.

سافاری دشت لوت - اکوکمپ 4ستاره/کمپ کلوت- پرواز/خودروی سافاری
رویداد کرمان - شهداد
سافاری دشت لوت - اکوکمپ 4ستاره/کمپ کلوت- پرواز/خودروی سافاری

کد سفر : ۳۳۲۵/۳۶۳۵/۳۶۳۷

سفر : ۴ روزه

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کلوت ها - اقامتگاه سنتی - قطار
رویداد کرمان - شهداد
رویداد کلوت ها - اقامتگاه سنتی - قطار

کد سفر : ۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷

سفر : ۴.۵ روزه

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کلوت ها - هتل*5 - پرواز
رویداد کرمان - شهداد
رویداد کلوت ها - هتل*5 - پرواز

کد سفر : ۳۳۲۵/۳۶۳۴/۳۶۳۶

سفر : ۳ روزه

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP
رویداد بوشهر
رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۲۵/۳۴۲۶/۳۴۲۷

سفر : ۵.۵ روزه

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
رویداد کردستان-پاوه
رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد کرمان - شهداد
۳۳۲۵/۳۶۳۵/۳۶۳۷ سافاری دشت لوت - اکوکمپ 4ستاره/کمپ کلوت- پرواز/خودروی سافاری
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
رویداد کرمان - شهداد
۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷ رویداد کلوت ها - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
رویداد کرمان - شهداد
۳۳۲۵/۳۶۳۴/۳۶۳۶ رویداد کلوت ها - هتل*5 - پرواز
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
رویداد خوزستان-ایذه-شوشتر
۳۴۲۱/۳۴۲۳/۳۴۲۴ رویداد دشت سوسن - اقامتگاه بوم گردی/کمپ لوکس/هتل سنتی - اتوبوس(30)VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد بوشهر
۳۴۲۵/۳۴۲۶/۳۴۲۷ رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد کردستان-پاوه
۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰ رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹ رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰ رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد کرمان - شهداد ۳۳۲۵/۳۶۳۵/۳۶۳۷
سافاری دشت لوت - اکوکمپ 4ستاره/کمپ کلوت- پرواز/خودروی سافاری
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
۳۳۲۵/۳۳۲۶/۳۳۲۷
رویداد کلوت ها - اقامتگاه سنتی - قطار
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
۳۳۲۵/۳۶۳۴/۳۶۳۶
رویداد کلوت ها - هتل*5 - پرواز
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
رویداد خوزستان-ایذه-شوشتر ۳۴۲۱/۳۴۲۳/۳۴۲۴
رویداد دشت سوسن - اقامتگاه بوم گردی/کمپ لوکس/هتل سنتی - اتوبوس(30)VIP
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد بوشهر ۳۴۲۵/۳۴۲۶/۳۴۲۷
رویداد بندرسیراف - هتل*3/*4/کمپ عشایر/*3 - اتوبوس(25)VIP
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
رویداد کردستان-پاوه ۳۴۲۸/۳۴۲۹/۳۴۳۰
رویداد اورامان - هتل*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
رویداد اردبیل - گیلان ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۴۱۹
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس(25)VIP
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۴۲۰
رویداد نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس(30)VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی