تورها

تور از مشهد

طرح بزرگ تور از شهر مشهد خدمات نوینی است که  شرکت کلوت برای علاقمندان به سفر از شهر مشهد ارای می دهد  . تمامی این سفر ها  دارای استاندارد تور هایی است که کلوت از تهران بزرگ هندل می کند، بطوریکه دیگر نیاز نیست علاقمندان به سفر های کلوت به تهران سفر کنند ، آنان می توانند از شهر محل زندگی خود با گروه های هم استانی ، همراه شده و در سفر های کلوت شرکت کنند، به خوبی از تقویم سفر های کلوت با اطلاع شوند و در تمامی سفر های کلوت به راحتی حضور بهم رسانند . عوامل اجرای کلوت از شروع سفر تا پایان سفر از محل مبدا تا مقصد هموار در کنار عزیزان کلوتی خواهند بود .


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی