تورها

حیات وحش

تورهای حیات وحش یکی از مهیج‌ترین و پرمخاطب‌ترین شاخه‌های اکوتوریسم در جهان محسوب می‌شوند. این سبک از تورها برپایه‌ی مدیریت گردشگری پایدار و توجه به نقش موثر جوامع محلی اجرا می‌شوند. تنوع جغرافیایی و تنوع پوشش گیاهی و جانوری در اقلیم ایران و وجود پارک‌های ملی حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش از عواملی هستند که موجب جذب توریست در بخش طبیعت‌گردی در چهارفصل سال می‌شوند.  


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی