تورها

رویدادها

رویدادهای کلوت با رویکرد آموزش همگانیِ حفاظت از محیط زیست، برنامه‌هایی خاص در مناسبت‌های ویژه هستند. این رویدادها که در بیشتر مواقع به‌صورت کمپینگ و در دل طبیعت برگزار می‌شوند برنامه‌هایی منحصربه‌فرد برای آشنایی بیشتر با سفرهای داخلی و خارجی کلوت و با هدف تحقق اجرای سفرهای مسئولانه به‌شمار می‌روند. این رویدادها در سطوح خدماتی متفاوت و به چند شیوه‌ی حمل‌ونقل اجرا می‌شوند.

کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (سافاری با خودروی شخصی شرکت کننده )
ابوزید آباد
کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (سافاری با خودروی شخصی شرکت کننده )

کد سفر : ۲۴۷۳/۲۴۷۹/۲۴۸۰

سفر : ۲ روزه

۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر ابوزید آباد - عروس کویر -سافاری مخصوص کلوت
ابوزید آباد
کویر ابوزید آباد - عروس کویر -سافاری مخصوص کلوت

کد سفر : ۲۴۷۳/۲۴۷۸/۲۴۸۱

سفر : ۲ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر ابوزید آباد- عروس کویر - اتوبوس
ابوزید آباد
کویر ابوزید آباد- عروس کویر - اتوبوس

کد سفر : ۲۴۷۳/۲۴۷۷/۲۴۸۲

سفر : ۲ روزه

۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (با خودرو شخصی شرکت کننده)
ابوزید آباد
کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (با خودرو شخصی شرکت کننده)

کد سفر : ۲۴۷۳/۲۴۷۶/۲۴۸۳

سفر : ۲ روزه

۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - هتل
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - هتل

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۶

سفر : ۳ روزه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل ابر - خانه محلی
شاهرود
جنگل ابر - خانه محلی

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۰

سفر : ۳ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۴

سفر : ۳ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۵۸

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ابوزید آباد
۲۴۷۳/۲۴۷۹/۲۴۸۰ کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (سافاری با خودروی شخصی شرکت کننده )
۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
ابوزید آباد
۲۴۷۳/۲۴۷۸/۲۴۸۱ کویر ابوزید آباد - عروس کویر -سافاری مخصوص کلوت
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
ابوزید آباد
۲۴۷۳/۲۴۷۷/۲۴۸۲ کویر ابوزید آباد- عروس کویر - اتوبوس
۴۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
ابوزید آباد
۲۴۷۳/۲۴۷۶/۲۴۸۳ کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (با خودرو شخصی شرکت کننده)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۶ راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۰ جنگل ابر - خانه محلی
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۴ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۵۸ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۸ راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۲ جنگل ابر - خانه محلی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۶ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود
۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۶۰ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ابوزید آباد ۲۴۷۳/۲۴۷۹/۲۴۸۰
کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (سافاری با خودروی شخصی شرکت کننده )
۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
۲۴۷۳/۲۴۷۸/۲۴۸۱
کویر ابوزید آباد - عروس کویر -سافاری مخصوص کلوت
۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
۲۴۷۳/۲۴۷۷/۲۴۸۲
کویر ابوزید آباد- عروس کویر - اتوبوس
۴۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
۲۴۷۳/۲۴۷۶/۲۴۸۳
کویر ابوزید آباد - عروس کویر - (با خودرو شخصی شرکت کننده)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۶
راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۰
جنگل ابر - خانه محلی
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۴
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۵۸
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۸
راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۲
جنگل ابر - خانه محلی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۶
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۶۰
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی