تورها

رفتینگ

تورهای رفتینگ یا قایق‌سواری در رودخانه‌های خروشان نوعی سفر مهیج و ماجراجویانه‌ی گروهی‌ست که با هدایت و سرپرستی یک راهنمای رفتینگ با درجات مختلف و در فصول مختلف در رودخانه‌های خروشان انجام می‌شود. هدایت قایق در رفتینگ با جریان آب صورت می‌گیرد. رودخانه‌های کارون، خراسان، ارمند، کرج، چالوس، سیروان و سپیدرود بستر مناسبی برای سفر‌های رفتینگ به‌خصوص در فصل تابستان  هستند.

تخفیف خرید گروهی
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
رفتینگ ارمند
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۶

سفر : ۲.۵ روزه

۹۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رفتینگ ارمند
۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۶ هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۶
رفتینگ ارمند
۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۷ هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
رفتینگ ارمند
۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۸ هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رفتینگ ارمند ۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۶
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۶
۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۷
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
۹۸۲/۱۶۹۱/۹۸۸
هتل - منطقه کوهرنگ - اتوبوس VIP
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی