تورها

اسب‌سواری در طبیعت

تورهای اسب‌سواری در طبیعت شاخه‌ای از اکو‌توریسم بوده که طرفداران بی‌شماری دارد. شرکت کلوت افتخار دارد که سال‌هاست برنامه‌ریزی این تورها را مدیریت می‌کند. سوارشدن بر یک اسب و لذت هدایت آن در دشت و جنگل و کوه نیازمند تمارین و مهارت‌هایی‌‎‌ است که از گذشته تا امروز وجود داشته است. عبور از مناطق مختلف و آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی و دیگر اقوام در سر‌تا‌سر جهان  بخشی از لذت اسب‌سواری  در طبیعت بوده و خواهد بود.

سوارکاری روستای ورکانه -  آماتور
همدان
سوارکاری روستای ورکانه - آماتور

کد سفر : ۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۱

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری ورکانه 2 روزه
همدان
سوارکاری ورکانه 2 روزه

کد سفر : ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۷۹۵

سفر : ۲ روزه

۶۷۹,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان
۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۱ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۷۹۵ سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
همدان
۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۲ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
همدان
۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۳ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
همدان
۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۴ سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان ۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۱
سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۷۹۵
سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۲
سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۳
سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
۱۰۲۲/۲۷۹۰/۲۷۹۴
سوارکاری روستای ورکانه - آماتور
۵۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی