تورها

اسب سواری در طبیعت

تورهای اسب سواری در طبیعت شاخه ای از اکو توریسم، است که طرفداران بیشماری در دنیا به خود اختصاص داده و شرکت کلوت افتخار دارد که این بخش از فعالیت توریسم را سالها برنامه ریزی می کند و همواره مشوق و راه انداز این نوع سرویس برای عموم علاقمندان در سر تاسر ایران و جان است . سوارشدن بر یک اسب و لذت هدایت آن در دشت و جنگل و کوه نیازمند تمارین و مهارت‌هایی‌‎‌ است که از گذشته تا امروز وجود داشته است. عبور از مناطق مختلف و آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی و دیگر اقوام در سر تا سر جهان  بخشی از لذت اسب سواری  در طبیعت بوده و خواهد بود.

سوارکاری ورکانه 2 روزه
همدان
سوارکاری ورکانه 2 روزه

کد سفر : ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۴۸۴

سفر : ۲ روزه

۶۷۹,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری ورکانه 3 روزه
همدان
سوارکاری ورکانه 3 روزه

کد سفر : ۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۴۸۷

سفر : ۳ روزه

۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۴۸۴ سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
همدان
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۴۸۷ سوارکاری ورکانه 3 روزه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۴۸۵ سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۴۸۴
سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۴۸۷
سوارکاری ورکانه 3 روزه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۴۸۵
سوارکاری ورکانه 2 روزه
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی