تورها

سوارکاری

تور سوارکاری در طبیعت در تمام دنیا طرفداران خودش را دارد. سوارشدن بر یک اسب و لذت هدایت آن در دشت و جنگل و کوه نیازمند تمارین و مهارت‌هایی‌‎‌ است که از گذشته تا امروز وجود داشته است. عبور از مناطق مختلف و آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی بخشی از لذت سوارکاری در طبیعت خواهد بود.

سوارکاری ورکانه درجه 2
همدان
سوارکاری ورکانه درجه 2

کد سفر : ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۱۸۴۹

سفر : ۲ روزه

۶۷۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سوارکاری درجه 2 ورکانه
همدان
سوارکاری درجه 2 ورکانه

کد سفر : ۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۴

سفر : ۳ روزه

۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۱۸۴۹ سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۴۸ سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
همدان
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۴ سوارکاری درجه 2 ورکانه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
همدان
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۵ سوارکاری درجه 2 ورکانه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۹
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۴۹ سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
همدان
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۵۰ سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
همدان ۱۰۲۲/۱۷۰۶/۱۸۴۹
سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۴۸
سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۴
سوارکاری درجه 2 ورکانه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
۱۰۲۲/۲۰۵۱/۲۰۶۵
سوارکاری درجه 2 ورکانه
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۴۹
سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
۱۰۲۲/۱۷۰۶/۲۰۵۰
سوارکاری ورکانه درجه 2
۶۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی