تورها

سین و صاد

وقتی قرار است شرکت آفتاب کلوت را به عنوان میزبانِ سفرهای خود انتخاب کنید، لازم است انتظاری فَرای سفرهای همه­ گیر و کلیشه­ ای داشته باشید؛ تورهای ویژه­­ای مانند  "سین و صاد"  که از واژگانِ سفر و صدا گرفته شده، فضایی آیینه ­ای برای آمیختنِ اصوات، موسیقی و آرامش بی­ مانندِ طبیعت را فراهم آورده­ است.

موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
سفر با سلام
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰

سفر : ۲ روزه

۷۳۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۲ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
سفر با سلام
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۶ موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۲
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
۷۰۰/۱۵۱۰/۲۰۰۶
موسیقی درمانی در طبیعت بکر - کمپینگ
۷۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی