تورها

اکو سافاری کوهستان و ییلاقات

ریشه‌‌ی کلمه‌ی سافاری عربی‌ و به‌مفهوم سفر است و وقتی با کلمه‌ی eco همراه شده قطعاً به گشت و گذار در  محیط زیست و طبیعت مربوط می‌شود. تورهای سافاری کوهستان و ییلاقات کلوت، برنامه‌هایی ایمن و کم‌هزینه با چاشنی ماجراجویی است که با رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی و کمترین آسیب به طبیعت در جنگل‌ها و ییلاقات ایران اجرا می‌شوند؛ از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب.

گیلان / تالش
گیلان / تالش
تور اکو سافاری اسالم جنگل های تالش
کد سفر ۵۸۳/۵۸۴
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
ظرفیت : موجود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گیلان / داماش
گیلان / داماش
تور سافاری دریاچه یسان
کد سفر ۵۸۹/۵۹۰
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
ظرفیت : موجود
۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گیلان / داماش
گیلان / داماش
تور سافاری دریاچه یسان تا هلودشت
کد سفر ۵۸۹/۶۱۱
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۳۰
ظرفیت : موجود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اکوسافاری کوهستانی، همدان، کرمانشاه، سنندج
همدان/ کرمانشاه / سنندج
سافاری کوهستانی، گنجنامه، بیستون ، تنگه ریجاب،دالاهو، پالنگان،
کد سفر ۵۹۱/۵۹۲
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
ظرفیت : موجود


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
اکو سافاری ارومیه دالامپه
آذربایجان غربی/ دالامپه
تور سافاری دریاچه دالامپه و آبشار سوله دوکل
کد سفر ۵۶۳/۵۶۴
سفر ۴روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۳۱
ظرفیت : موجود


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
گیلان / تالش
۵۸۳/۵۸۴ گیلان / تالش
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
گیلان / داماش
۵۸۹/۵۹۰ گیلان / داماش
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
گیلان / داماش
۵۸۹/۶۱۱ گیلان / داماش
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
همدان/ کرمانشاه / سنندج
۵۹۱/۵۹۲ اکوسافاری کوهستانی، همدان، کرمانشاه، سنندج
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
آذربایجان غربی/ دالامپه
۵۶۳/۵۶۴ اکو سافاری ارومیه دالامپه
موجود
۴روزه
۱۳۹۸-۰۲-۳۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
گیلان / تالش ۵۸۳/۵۸۴ تور اکو سافاری اسالم جنگل های تالش
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
گیلان / داماش ۵۸۹/۵۹۰ تور سافاری دریاچه یسان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
۵۸۹/۶۱۱ تور سافاری دریاچه یسان تا هلودشت
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
همدان/ کرمانشاه / سنندج ۵۹۱/۵۹۲ سافاری کوهستانی، گنجنامه، بیستون ، تنگه ریجاب،دالاهو، پالنگان،
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
آذربایجان غربی/ دالامپه ۵۶۳/۵۶۴ تور سافاری دریاچه دالامپه و آبشار سوله دوکل
موجود
۴روزه
۱۳۹۸-۰۲-۳۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی