تورها

آمریکای جنوبی

بخش جنوبی آمریکا، آمریکای جنوبی یا همان آمریکای لاتین است. سرزمینی در نیمکره‌ی جنوبی با کشورهایی زیبا و دیدنی که سبک زندگی شاد و پرانرژی مردم آن همیشه مورد توجه تمام ساکنان زمین بوده است. جشن و سرور، موسیقی و آواز و رنگ جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم آمریکای جنوبی‌ست که همواره دلیل خوبی برای سفر به این نقطه و تجربه‌ی لحظه‌های شیرین و دلچسب مردم آن‌جاست.


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی