تورها

امریکا جنوبی

تور مکزیک و کوبا
مکزیک / کوبا
مسکو + مکزیکوسیتی + مریدا + کنکن + وارادورا+ هاوانا
سفر ۱۶ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور آرژانتین - برزیل
تور آرژانتین - برزیل
سائو پائولو + ريو دو ژانيرو+ آبشار فوز دو ایگواسو + آبشار پوئرتو ایگوازو+ بوینس آیرس
سفر ۱۳ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : محدود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مکزیک / کوبا
تور مکزیک و کوبا
۰ تومان
موجود
۱۶ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۷
تور آرژانتین - برزیل
تور آرژانتین - برزیل
۰ تومان
محدود ۱۳ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مکزیک / کوبا مسکو + مکزیکوسیتی + مریدا + کنکن + وارادورا+ هاوانا
۰ تومان
موجود
۱۶ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۷
تور آرژانتین - برزیل سائو پائولو + ريو دو ژانيرو+ آبشار فوز دو ایگواسو + آبشار پوئرتو ایگوازو+ بوینس آیرس
۰ تومان
محدود ۱۳ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی