تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

دهلی - آگرا - جیپور
هند
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۱۷۸۲

سفر : ۸ روزه

480$
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کلمبو - کندی - بنتوتا
سریلانکا
کلمبو - کندی - بنتوتا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۷۹

سفر : ۸ روزه

600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
باکو
جمهوری آذربایجان
باکو

کد سفر : ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۵

سفر : ۴ روزه

۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
هند
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)

کد سفر : ۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۲

سفر : ۸ روز

550$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - کاتماندو - چیتوان - پخارا
نپال
دهلی - کاتماندو - چیتوان - پخارا

کد سفر : ۲۴۳۶/۲۶۳۵/۲۶۳۶

سفر : ۱۱ روزه

1290$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
هند
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۴

سفر : ۸ روزجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کاتماندو - چیتوان - پخارا
نپال
کاتماندو - چیتوان - پخارا

کد سفر : ۲۴۳۶/۲۴۳۷/۲۵۰۷

سفر : ۸ روزه

960$
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورکوچین - آلپی - کوالام
کرالا
تورکوچین - آلپی - کوالام

کد سفر : ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶

سفر : ۸ روز

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر بورنئو
مالزی
جزایر بورنئو

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶

سفر : ۸ روز

1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تاشکند - سمرقند - بخارا
ازبکستان
تاشکند - سمرقند - بخارا

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۵۰۸

سفر : ۸ روزه

960$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بمبئی - اورنگ آباد
هند
بمبئی - اورنگ آباد

کد سفر : ۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۷

سفر : ۸ روزجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
قونیه، ویژه رقص سماع
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه

کد سفر : ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶

سفر : ۸ روز

630$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۱۷۸۲ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۷۹ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۵ باکو
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
جمهوری آذربایجان
۱۵۳/۱۱۵۲/۲۶۵۳ باکو
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۱ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
هند
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۲ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
نپال
۲۴۳۶/۲۶۳۵/۲۶۳۶ دهلی - کاتماندو - چیتوان - پخارا
1290$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۳۰
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۱ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
هند
۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۴ دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
نپال
۲۴۳۶/۲۴۳۷/۲۵۰۷ کاتماندو - چیتوان - پخارا
960$
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
کرالا
۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶ تورکوچین - آلپی - کوالام
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
هند
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۱ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
مالزی
۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶ جزایر بورنئو
1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۴
ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۲۵۰۸ تاشکند - سمرقند - بخارا
960$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۶
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۰ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
هند
۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۷ بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۴ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
هند
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۳ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۶ دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۴
هند
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۴ دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
قونیه، ویژه رقص سماع
۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
630$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
قونیه، ویژه رقص سماع
۸۱۵/۱۶۲۰/۲۵۰۶ آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
550$ (تا آخرِ شهریور)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
هند
۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۸ بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۰۳
هند
۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵ دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲ کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۱۷۸۲
دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۱
دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۲
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۴
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
۱۳۸/۱۱۳۹/۵۴۳
دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۱
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۲
دهلی - آگرا - جیپور
480$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۴
۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۷
بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۴
دهلی - آگرا - جیپور
480$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۳
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۶۲۶
دهلی - آگرا - جیپور
480$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
۱۳۸/۲۶۳۰/۲۶۳۴
دهلی - آگرا - جیپور (5 ستاره تاپ)
550$
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
۱۳۸/۲۰۸۶/۲۰۸۸
بمبئی - اورنگ آباد
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۰۳
۱۳۸/۲۰۸۳/۲۰۸۵
دهلی - آگرا - کاجورائو - واراناسی
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۷۹
کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۱
کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۰
کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۹
۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹
کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۱۴
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲
کلمبو - کندی - بنتوتا
600$
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
جمهوری آذربایجان ۱۵۳/۱۱۵۲/۲۴۷۵
باکو
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
۱۵۳/۱۱۵۲/۲۶۵۳
باکو
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
نپال ۲۴۳۶/۲۶۳۵/۲۶۳۶
دهلی - کاتماندو - چیتوان - پخارا
1290$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۳۰
۲۴۳۶/۲۴۳۷/۲۵۰۷
کاتماندو - چیتوان - پخارا
960$
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۵۵۶
تورکوچین - آلپی - کوالام
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶
جزایر بورنئو
1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۲۵۰۸
تاشکند - سمرقند - بخارا
960$
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۶
قونیه، ویژه رقص سماع ۸۱۵/۱۶۲۰/۸۱۶
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
630$
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
۸۱۵/۱۶۲۰/۲۵۰۶
آنکارا - کاپادوکیا - قونیه
550$ (تا آخرِ شهریور)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی