تورها

اروپا

مرز اروپا و آسیا با کوه‌های اورال جدا شده است و این قاره بعد از اقیانوسیه، کوچک‌ترین قاره‌ی جهان است. قاره‌ای کوچک اما با جذابیت‌های بی‌شمار و فوق‌العاده که از هرلحاظ تقابل سنت و مدرنیته را در کنار مناظر طبیعی شگفت‌انگیز و کوهستان‌های مرتفع، نشان می‌دهد. بخشی از تاریخ جهان را در شهرهای مهم اروپا می‌توان دید: موزه‌ها، کلیساها، قلعه‌ها و ساختمان‌های عظیم و باشکوهی که هریک یادگاری از دوران کهن هستند و تاریخ جهان را حی و حاضر پیش چشمانمان می‌آورند.

تور سوئیس-فرانسه
تور سوئیس-فرانسه
زوریخ -پاریس
کد سفر ۶۵۰/۶۵۱
سفر ۷روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : تکمیل
1450€
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور مجارستان-اتریش
تور مجارستان-اتریش
تور بوداپست-وین
کد سفر ۶۲۳/۶۲۴
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۶
ظرفیت : تکمیل
890€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور فرانسه
تور فرانسه
پاریس
کد سفر ۶۳۲/۶۳۳
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : تکمیل
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
1490€

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو - میلان
کد سفر ۶۲۱/۶۲۲
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۱
ظرفیت : موجود
690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس
تور سوئیس
زوریخ - لوزان
کد سفر ۲۲۳/۶۲۶
سفر ۶روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : موجود
790€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور اسپانیا
اروپا
مادرید- بارسلون
کد سفر ۷۸/۱۳۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : موجود

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور سوئیس-فرانسه
۶۵۰/۶۵۱ تور سوئیس-فرانسه
1450€
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور مجارستان-اتریش
۶۲۳/۶۲۴ تور مجارستان-اتریش
890€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
تور فرانسه
۶۳۲/۶۳۳ تور فرانسه
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
1490€
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تورسوئیس
۶۲۱/۶۲۲ تورسوئیس
690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۵روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
تور سوئیس
۲۲۳/۶۲۶ تور سوئیس
790€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۶روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
اروپا
۷۸/۱۳۶ تور اسپانیا
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۶۵۱ زوریخ -پاریس
1450€
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
تور مجارستان-اتریش ۶۲۳/۶۲۴ تور بوداپست-وین
890€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
تور فرانسه ۶۳۲/۶۳۳ پاریس
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
1490€
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
تورسوئیس ۶۲۱/۶۲۲ تور لوگانو - میلان
690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۵روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
تور سوئیس ۲۲۳/۶۲۶ زوریخ - لوزان
790€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۶روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
اروپا ۷۸/۱۳۶ مادرید- بارسلون
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی