تورها

اروپا

مرز اروپا و آسیا با کوه‌های اورال جدا شده است و این قاره بعد از اقیانوسیه، کوچک‌ترین قاره‌ی جهان است. قاره‌ای کوچک اما با جذابیت‌های بی‌شمار و فوق‌العاده که از هرلحاظ تقابل سنت و مدرنیته را در کنار مناظر طبیعی شگفت‌انگیز و کوهستان‌های مرتفع، نشان می‌دهد. بخشی از تاریخ جهان را در شهرهای مهم اروپا می‌توان دید: موزه‌ها، کلیساها، قلعه‌ها و ساختمان‌های عظیم و باشکوهی که هریک یادگاری از دوران کهن هستند و تاریخ جهان را حی و حاضر پیش چشمانمان می‌آورند.

تور لوگانو - رم
سوئیس- ایتالیا
تور لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۹۵۶

سفر : ۷ روز

990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رم - فلورانس- ونیز
ایتالیا
رم - فلورانس- ونیز

کد سفر : ۱۸۰۰/۱۸۰۱/۱۸۰۲

سفر : ۸ روز

1370€
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوگانو
سوئیس
تور لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۱۷۵۹

سفر : ۵روز

690€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوگانو-میلان-ونیز
سوئیس- ایتالیا
تور لوگانو-میلان-ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۸۰/۱۰۰۳

سفر : ۷ روز

1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوداپست
مجارستان
بوداپست

کد سفر : ۱۷۹۳/۱۷۹۴/۱۷۹۷

سفر : ۵ روز

850€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوگانو - آمستردام
سوئیس - هلند
تور لوگانو - آمستردام

کد سفر : ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷

سفر : ۶ روز

1150€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوگانو -پاریس
سوئیس-فرانسه
تور لوگانو -پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۷۶۲/۱۷۶۳

سفر : ۷روز

1190€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور مادرید-بارسلون
اسپانیا
تور مادرید-بارسلون

کد سفر : ۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۷۹

سفر : ۸ روز

1290€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور لوزان - بارسلون
سوئیس - اسپانیا
تور لوزان - بارسلون

کد سفر : ۸۳۳/۱۶۲۷/۹۰۷

سفر : ۷ روز

1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان -پاریس
سوئیس-فرانسه
لوزان -پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱

سفر : ۷روز

1290€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان
سوئیس
لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۲۱/۲۰۲۲

سفر : ۵روز

895€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور زوریخ
سوئیس
تور زوریخ

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۰۸/۲۰۱۲

سفر : ۵روز

690€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس- ایتالیا
۹۵۵/۱۶۷۹/۹۵۶ تور لوگانو - رم
990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
ایتالیا
۱۸۰۰/۱۸۰۱/۱۸۰۲ رم - فلورانس- ونیز
1370€
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۲
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۱۷۵۹ تور لوگانو
690€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
سوئیس- ایتالیا
۹۵۵/۱۶۸۰/۱۰۰۳ تور لوگانو-میلان-ونیز
1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
مجارستان
۱۷۹۳/۱۷۹۴/۱۷۹۷ بوداپست
850€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۷
سوئیس - هلند
۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷ تور لوگانو - آمستردام
1150€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
سوئیس-فرانسه
۶۵۰/۱۷۶۲/۱۷۶۳ تور لوگانو -پاریس
1190€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
اسپانیا
۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۷۹ تور مادرید-بارسلون
1290€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
سوئیس - اسپانیا
۸۳۳/۱۶۲۷/۹۰۷ تور لوزان - بارسلون
1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
سوئیس-فرانسه
۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱ لوزان -پاریس
1290€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
اسپانیا
۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۸۰ تور مادرید-بارسلون
1490€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
سوئیس
۶۲۱/۲۰۲۱/۲۰۲۲ لوزان
895€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۲
سوئیس
۶۲۱/۲۰۰۸/۲۰۱۲ تور زوریخ
690€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس- ایتالیا ۹۵۵/۱۶۷۹/۹۵۶
تور لوگانو - رم
990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
۹۵۵/۱۶۸۰/۱۰۰۳
تور لوگانو-میلان-ونیز
1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
ایتالیا ۱۸۰۰/۱۸۰۱/۱۸۰۲
رم - فلورانس- ونیز
1370€
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۲
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۱۷۵۹
تور لوگانو
690€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
۶۲۱/۲۰۲۱/۲۰۲۲
لوزان
895€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۲
۶۲۱/۲۰۰۸/۲۰۱۲
تور زوریخ
690€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۵
مجارستان ۱۷۹۳/۱۷۹۴/۱۷۹۷
بوداپست
850€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۷
سوئیس - هلند ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷
تور لوگانو - آمستردام
1150€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۷۶۲/۱۷۶۳
تور لوگانو -پاریس
1190€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱
لوزان -پاریس
1290€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
اسپانیا ۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۷۹
تور مادرید-بارسلون
1290€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
۱۷۷۷/۱۷۷۸/۱۷۸۰
تور مادرید-بارسلون
1490€
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
سوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۱۶۲۷/۹۰۷
تور لوزان - بارسلون
1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی