تورها

چند روزه

تورهای داخلی چند‌روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی چند روزه در استان‌های مختلف در سراسر پهنه‌ی ایران زمین از شمال گرفته تا جنوب و از شرق تا غرب اجرا می‌شود. باتوجه به پتانسیل‌های موجود در سرزمین چهارفصلمان برای توسعه‌ی گردشگری، امکان اجرای سفر در تمام فصول سال وجود دارد. این‌گونه سفرها به‌شکل گروهی و انفرادی از کوهستان و جنگل گرفته تا کویر و شهر و روستا بسته به درخواست مسافران در قالب‌های متفاوت سفر و سطوح خدمات قابل اجراست.

شیوه‌ی اجرای این سفرها بسته به مقصد و البته درخواست مسافران، هوایی، زمینی و ریلی خواهد بود. لازم به‌ذکر است که مسافران کلوت در تمامی سفرها از بیمه‌ی مسئولیت مدنی برخوردار هستند.

تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
کد سفر ۵۱۶/۶۶۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : تکمیل

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه اول
کد سفر ۷۱۱/۷۱۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : تکمیل

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۵
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۳
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل

۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
کد سفر ۴۱۰/۴۱۵
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل

۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهرنگ
تور کوهرنگ
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با عشایر بختیاری
کد سفر ۶۸۵/۶۸۷
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل

۸۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خلخال به اسالم
تور خلخال به اسالم
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - پیمایش قسمتی از بهشت
کد سفر ۹۴۴/۹۴۹
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل

۶۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ارسباران و قلعه بابک
تور ارسباران و قلعه بابک
هتل - اتوبوس VIP - جلفا و کلیبر
کد سفر ۷۵۶/۷۶۸
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور شیراز
تور شیراز
اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
کد سفر ۳۹۴/۸۱۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۹۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۷
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
کد سفر ۵۱۶/۶۶۳
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
خانه محلی - اتوبوس VIP - گروه اول
کد سفر ۷۱۱/۹۴۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه اول
کد سفر ۷۱۱/۷۱۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه دوم
کد سفر ۷۱۱/۷۱۵
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : محدود

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ و هتل - اتوبوس VIP - گروه اول
کد سفر ۷۱۶/۷۱۹
سفر ۴.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : محدود

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : تکمیل

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۱۰۲۱
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۳
ظرفیت : محدود

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماکو و قره کلیسا
تور ماکو و قره کلیسا
هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان
کد سفر ۸۲۵/۸۲۶
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود

۹۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جواهردشت
تور جواهردشت
کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
کد سفر ۸۳۹/۸۴۱
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل

۷۵۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهرنگ
تور کوهرنگ
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با عشایر بختیاری
کد سفر ۶۸۵/۸۴۷
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود

۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
کد سفر ۴۱۰/۴۱۶
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل

۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۷
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود

۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور تبریز و کندوان
تور تبریز و کندوان
هتل - اتوبوس VIP - در دل صخره‌ها
کد سفر ۷۵۱/۷۵۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : محدود

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۴
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۵
ظرفیت : محدود

۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور داماش و دریاچه یسان
تور داماش و دریاچه یسان
کمپ - میدل باس - بهار ویستان
کد سفر ۸۸۴/۹۰۲
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۵
ظرفیت : تکمیل

۵۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
کد سفر ۳۶۷/۶۸۳
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۵
ظرفیت : محدود

۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۸
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۵
ظرفیت : محدود

۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۹
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۶
ظرفیت : تکمیل

۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تور ارسباران و قلعه بابک
تور ارسباران و قلعه بابک
هتل - اتوبوس VIP - جلفا و کلیبر
کد سفر ۷۵۶/۷۶۹
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۵
ظرفیت : موجود
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۲۱,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماکو و قره کلیسا
تور ماکو و قره کلیسا
هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان
کد سفر ۸۲۵/۸۲۷
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۵
ظرفیت : موجود

۹۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور نئور به سوباتان
تور نئور به سوباتان
کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نفس طبیعت
کد سفر ۷۱۱/۹۰۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۵
ظرفیت : موجود

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۷
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۵
ظرفیت : موجود

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور تبریز و کندوان
تور تبریز و کندوان
هتل - اتوبوس VIP - در دل صخره‌ها
کد سفر ۷۵۱/۷۵۳
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۵
ظرفیت : موجود

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۱۰۲۵
سفر ۲ از ۱۳۹۸-۰۴-۰۶
ظرفیت : موجود

۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جواهردشت
تور جواهردشت
کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
کد سفر ۸۳۹/۸۴۲
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۶
ظرفیت : موجود

۷۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۵
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۶
ظرفیت : موجود

۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خلخال به اسالم
تور خلخال به اسالم
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - پیمایش قسمتی از بهشت
کد سفر ۹۴۴/۹۴۷
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۶
ظرفیت : موجود

۶۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۱۰۲۴
سفر ۲ از ۱۳۹۸-۰۴-۰۷
ظرفیت : موجود

۵۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ییلاق مازیچال
تور ییلاق مازیچال
کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
کد سفر ۸۱۴/۸۱۹
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۷
ظرفیت : موجود

۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور داماش و دریاچه یسان
تور داماش و دریاچه یسان
کمپ - میدل باس - بهار ویستان
کد سفر ۸۸۴/۹۰۳
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۷
ظرفیت : موجود

۵۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه چورت و باداب سورت
تور دریاچه چورت و باداب سورت
هتل - میدل باس - چشمه های رنگی
کد سفر ۹۱۱/۹۱۴
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۷
ظرفیت : موجود

۵۵۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور تبریز و کندوان
تور تبریز و کندوان
هتل - قطار - در دل صخره‌ها
کد سفر ۷۵۱/۸۳۷
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۶
ظرفیت : موجود

۸۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جواهردشت
تور جواهردشت
کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
کد سفر ۸۳۹/۸۴۳
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۶
ظرفیت : موجود

۷۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خلخال به اسالم
تور خلخال به اسالم
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - پیمایش قسمتی از بهشت
کد سفر ۹۴۴/۹۴۸
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۶
ظرفیت : موجود

۶۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ییلاق مازیچال
تور ییلاق مازیچال
کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
کد سفر ۸۱۴/۸۲۰
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۷
ظرفیت : موجود

۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خلخال به اسالم
تور خلخال به اسالم
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - پیمایش قسمتی از بهشت
کد سفر ۹۴۴/۹۵۰
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۱۶
ظرفیت : موجود

۶۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ییلاق مازیچال
تور ییلاق مازیچال
کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
کد سفر ۸۱۴/۸۲۱
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۱۷
ظرفیت : موجود

۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماکو و قره کلیسا
تور ماکو و قره کلیسا
هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان
کد سفر ۸۲۵/۸۲۸
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ظرفیت : موجود

۹۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۸
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ظرفیت : موجود

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور تبریز و کندوان
تور تبریز و کندوان
هتل - قطار - در دل صخره‌ها
کد سفر ۷۵۱/۸۳۸
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۲۳
ظرفیت : موجود

۸۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جواهردشت
تور جواهردشت
کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
کد سفر ۸۳۹/۸۴۵
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۲۳
ظرفیت : موجود

۷۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماکو و قره کلیسا
تور ماکو و قره کلیسا
هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان
کد سفر ۸۲۵/۸۲۹
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۲۸
ظرفیت : موجود

۹۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ارسباران و قلعه بابک
تور ارسباران و قلعه بابک
هتل - اتوبوس VIP - جلفا و کلیبر
کد سفر ۷۵۶/۸۳۱
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۲۸
ظرفیت : موجود

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۹
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۲۸
ظرفیت : موجود

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۶
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۲۹
ظرفیت : موجود

۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خلخال به اسالم
تور خلخال به اسالم
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - پیمایش قسمتی از بهشت
کد سفر ۹۴۴/۹۵۱
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۳۰
ظرفیت : موجود

۶۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ییلاق مازیچال
تور ییلاق مازیچال
کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
کد سفر ۸۱۴/۸۲۲
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۳۱
ظرفیت : موجود

۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماکو و قره کلیسا
تور ماکو و قره کلیسا
هتل - اتوبوس VIP - مجموعه کلیساهای آذربایجان
کد سفر ۸۲۵/۸۳۰
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۷
ظرفیت : موجود

۹۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ارسباران و قلعه بابک
تور ارسباران و قلعه بابک
هتل - اتوبوس VIP - جلفا و کلیبر
کد سفر ۷۵۶/۸۳۲
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۷
ظرفیت : موجود

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جواهردشت
تور جواهردشت
کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
کد سفر ۸۳۹/۸۴۶
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۷
ظرفیت : موجود

۷۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۵۰
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۷
ظرفیت : موجود

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور تبریز و کندوان
تور تبریز و کندوان
هتل - اتوبوس VIP - در دل صخره‌ها
کد سفر ۷۵۱/۷۵۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۷
ظرفیت : موجود

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ییلاق مازیچال
تور ییلاق مازیچال
کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
کد سفر ۸۱۴/۸۲۳
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۸
ظرفیت : موجود

۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۷
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۸
ظرفیت : موجود

۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه چورت و باداب سورت
تور دریاچه چورت و باداب سورت
هتل - میدل باس - چشمه های رنگی
کد سفر ۹۱۱/۹۱۵
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۱۸
ظرفیت : موجود

۵۵۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ییلاق مازیچال
تور ییلاق مازیچال
کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
کد سفر ۸۱۴/۸۲۴
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۶-۲۸
ظرفیت : موجود

۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور تبریز و کندوان
تور تبریز و کندوان
هتل - اتوبوس VIP - در دل صخره‌ها
کد سفر ۷۵۱/۷۵۵
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۷-۲۴
ظرفیت : موجود

۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۸
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۷-۲۵
ظرفیت : موجود

۸۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه چورت و باداب سورت
تور دریاچه چورت و باداب سورت
هتل - میدل باس - چشمه های رنگی
کد سفر ۹۱۱/۹۱۶
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۷-۲۵
ظرفیت : موجود

۵۵۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کردستان
۵۱۶/۶۵۶ تور کردستان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور کردستان
۵۱۶/۶۶۲ تور کردستان
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور نئور به سوباتان
۷۱۱/۷۱۲ تور نئور به سوباتان
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور خیاو و شیروان دره
۷۳۰/۷۴۵ تور خیاو و شیروان دره
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور اسالم به خلخال
۸۴۹/۸۶۳ تور اسالم به خلخال
۸۳۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور لرستان
۴۱۰/۴۱۵ تور لرستان
۸۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور کوهرنگ
۶۸۵/۶۸۷ تور کوهرنگ
۸۷۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور خلخال به اسالم
۹۴۴/۹۴۹ تور خلخال به اسالم
۶۷۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور ارسباران و قلعه بابک
۷۵۶/۷۶۸ تور ارسباران و قلعه بابک
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور شیراز
۳۹۴/۸۱۲ تور شیراز
۹۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور کردستان
۵۱۶/۶۵۷ تور کردستان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور کردستان
۵۱۶/۶۶۳ تور کردستان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور نئور به سوباتان
۷۱۱/۹۴۲ تور نئور به سوباتان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور نئور به سوباتان
۷۱۱/۷۱۴ تور نئور به سوباتان
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور نئور به سوباتان
۷۱۱/۷۱۵ تور نئور به سوباتان
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور نئور به سوباتان
۷۱۶/۷۱۹ تور نئور به سوباتان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور خیاو و شیروان دره
۷۳۰/۷۴۶ تور خیاو و شیروان دره
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور خیاو و شیروان دره
۷۳۰/۱۰۲۱ تور خیاو و شیروان دره
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۸۲۶ تور ماکو و قره کلیسا
۹۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور جواهردشت
۸۳۹/۸۴۱ تور جواهردشت
۷۵۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور کوهرنگ
۶۸۵/۸۴۷ تور کوهرنگ
۸۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور لرستان
۴۱۰/۴۱۶ تور لرستان
۸۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور ماسال
۷۲۱/۷۲۷ تور ماسال
۵۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور تبریز و کندوان
۷۵۱/۷۵۲ تور تبریز و کندوان
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور اسالم به خلخال
۸۴۹/۸۶۴ تور اسالم به خلخال
۸۳۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۵
تور داماش و دریاچه یسان
۸۸۴/۹۰۲ تور داماش و دریاچه یسان
۵۸۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۵
تور ترکمن صحرا
۳۶۷/۶۸۳ تور ترکمن صحرا
۸۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۵
تور ماسال
۷۲۱/۷۲۸ تور ماسال
۵۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۵
تور ماسال
۷۲۱/۷۲۹ تور ماسال
۵۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۶
تور ارسباران و قلعه بابک
۷۵۶/۷۶۹ تور ارسباران و قلعه بابک
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۲۱,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۵
تور ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۸۲۷ تور ماکو و قره کلیسا
۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۵
تور نئور به سوباتان
۷۱۱/۹۰۴ تور نئور به سوباتان
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۵
تور خیاو و شیروان دره
۷۳۰/۷۴۷ تور خیاو و شیروان دره
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۵
تور تبریز و کندوان
۷۵۱/۷۵۳ تور تبریز و کندوان
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۵
تور ماسال
۷۲۱/۱۰۲۵ تور ماسال
۵۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تور جواهردشت
۸۳۹/۸۴۲ تور جواهردشت
۷۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تور اسالم به خلخال
۸۴۹/۸۶۵ تور اسالم به خلخال
۸۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تور خلخال به اسالم
۹۴۴/۹۴۷ تور خلخال به اسالم
۶۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تور ماسال
۷۲۱/۱۰۲۴ تور ماسال
۵۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
تور ییلاق مازیچال
۸۱۴/۸۱۹ تور ییلاق مازیچال
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
تور داماش و دریاچه یسان
۸۸۴/۹۰۳ تور داماش و دریاچه یسان
۵۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
تور دریاچه چورت و باداب سورت
۹۱۱/۹۱۴ تور دریاچه چورت و باداب سورت
۵۵۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
تور تبریز و کندوان
۷۵۱/۸۳۷ تور تبریز و کندوان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۶
تور جواهردشت
۸۳۹/۸۴۳ تور جواهردشت
۷۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۶
تور خلخال به اسالم
۹۴۴/۹۴۸ تور خلخال به اسالم
۶۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۶
تور ییلاق مازیچال
۸۱۴/۸۲۰ تور ییلاق مازیچال
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
تور خلخال به اسالم
۹۴۴/۹۵۰ تور خلخال به اسالم
۶۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
تور ییلاق مازیچال
۸۱۴/۸۲۱ تور ییلاق مازیچال
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۷
تور ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۸۲۸ تور ماکو و قره کلیسا
۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
تور خیاو و شیروان دره
۷۳۰/۷۴۸ تور خیاو و شیروان دره
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
تور تبریز و کندوان
۷۵۱/۸۳۸ تور تبریز و کندوان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
تور جواهردشت
۸۳۹/۸۴۵ تور جواهردشت
۷۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
تور ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۸۲۹ تور ماکو و قره کلیسا
۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
تور ارسباران و قلعه بابک
۷۵۶/۸۳۱ تور ارسباران و قلعه بابک
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
تور خیاو و شیروان دره
۷۳۰/۷۴۹ تور خیاو و شیروان دره
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۸
تور اسالم به خلخال
۸۴۹/۸۶۶ تور اسالم به خلخال
۸۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
تور خلخال به اسالم
۹۴۴/۹۵۱ تور خلخال به اسالم
۶۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
تور ییلاق مازیچال
۸۱۴/۸۲۲ تور ییلاق مازیچال
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
تور ماکو و قره کلیسا
۸۲۵/۸۳۰ تور ماکو و قره کلیسا
۹۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تور ارسباران و قلعه بابک
۷۵۶/۸۳۲ تور ارسباران و قلعه بابک
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تور جواهردشت
۸۳۹/۸۴۶ تور جواهردشت
۷۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تور خیاو و شیروان دره
۷۳۰/۷۵۰ تور خیاو و شیروان دره
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تور تبریز و کندوان
۷۵۱/۷۵۴ تور تبریز و کندوان
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تور ییلاق مازیچال
۸۱۴/۸۲۳ تور ییلاق مازیچال
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
تور اسالم به خلخال
۸۴۹/۸۶۷ تور اسالم به خلخال
۸۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
تور دریاچه چورت و باداب سورت
۹۱۱/۹۱۵ تور دریاچه چورت و باداب سورت
۵۵۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
تور ییلاق مازیچال
۸۱۴/۸۲۴ تور ییلاق مازیچال
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
تور تبریز و کندوان
۷۵۱/۷۵۵ تور تبریز و کندوان
۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
تور اسالم به خلخال
۸۴۹/۸۶۸ تور اسالم به خلخال
۸۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
تور دریاچه چورت و باداب سورت
۹۱۱/۹۱۶ تور دریاچه چورت و باداب سورت
۵۵۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۶ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۵۱۶/۶۶۲ هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۵۱۶/۶۵۷ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
۵۱۶/۶۶۳ هتل - اتوبوس VIP - از هجیج تا هورامان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
تور نئور به سوباتان ۷۱۱/۷۱۲ کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه اول
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۷۱۱/۹۴۲ خانه محلی - اتوبوس VIP - گروه اول
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
۷۱۱/۷۱۴ کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه اول
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
۷۱۱/۷۱۵ کمپینگ - اتوبوس VIP - گروه دوم
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
۷۱۱/۹۰۴ کمپینگ - اتوبوس VIP - هم نفس طبیعت
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۵
تور خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۷۴۵ هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۷۳۰/۷۴۶ هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۳
۷۳۰/۱۰۲۱ کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان