تورها

تور یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها معمولاً در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

تخفیف خرید گروهی
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
فولبرد - به رنگ آب
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور مرداب هسل
تور مرداب هسل
به رنگ صورتی
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور گرمسار و تپه های مریخی
تور گرمسار و تپه های مریخی
روستای تاریخی پاده
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کویر مرنجاب
تور کویر مرنجاب
مرد رنج آب
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و روستای لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کاشان
تور کاشان
آینه تمام نمای تاریخ
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
فولبرد - به رنگ آب
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور مرداب هسل
تور مرداب هسل
به رنگ صورتی
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور گرمسار و تپه های مریخی
تور گرمسار و تپه های مریخی
روستای تاریخی پاده
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کویر مرنجاب
تور کویر مرنجاب
مرد رنج آب
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و روستای لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۲
ظرفیت : موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور مرداب هسل
تور مرداب هسل
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور گرمسار و تپه های مریخی
تور گرمسار و تپه های مریخی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور کویر مرنجاب
تور کویر مرنجاب
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
تور غار علیصدر و روستای لالجین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور همدان
تور همدان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور کاشان
تور کاشان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور قزوین
تور قزوین
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور مرداب هسل
تور مرداب هسل
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور گرمسار و تپه های مریخی
تور گرمسار و تپه های مریخی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور کویر مرنجاب
تور کویر مرنجاب
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
تور غار علیصدر و روستای لالجین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور همدان
تور همدان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور قزوین
تور قزوین
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور آبشار ترز فولبرد - جنگل های لفور
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
فولبرد - جنگل های لفور
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور هفت آبشار فولبرد - به رنگ آب
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
فولبرد - به رنگ آب
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور مرداب هسل به رنگ صورتی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
به رنگ صورتی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور جنگل الیمستان جنگل همیشه سبز
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
جنگل همیشه سبز
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور جنگل ارفعده پله پله تا چشمه پر او
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
پله پله تا چشمه پر او
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور گرمسار و تپه های مریخی روستای تاریخی پاده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
روستای تاریخی پاده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور کویر مرنجاب مرد رنج آب
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
مرد رنج آب
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور جنگل انجیلی هفت رنگ خیال
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
هفت رنگ خیال
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور همدان هگمتانه پایتخت مادها
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
هگمتانه پایتخت مادها
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور کاشان آینه تمام نمای تاریخ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار قدم بر دوش خانه ها
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
قدم بر دوش خانه ها
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور قلعه رودخان تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تور قزوین پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۰۵
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۱۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی