تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها معمولاً در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

تخفیف خرید گروهی
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
فولبرد - به رنگ آب
کد سفر ۴۳۲/۷۷۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : تکمیل
۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل راش
جنگل راش
سر به فلک
کد سفر ۴۳۷/۷۸۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : تکمیل
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۷۸۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : تکمیل
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور گرمسار و تپه های مریخی
تور گرمسار و تپه های مریخی
روستای تاریخی پاده
کد سفر ۴۵۴/۷۹۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : تکمیل
۱۱۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کاشان
تور کاشان
آیینه تمام نمای تاریخ
کد سفر ۴۷۹/۷۹۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : محدود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
کد سفر ۵۰۱/۸۰۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : محدود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۴۸۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : محدود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۴۹۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۰۶
ظرفیت : محدود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
کد سفر ۴۴۹/۷۸۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۷۹۴
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۸۵۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کاشان
تور کاشان
آیینه تمام نمای تاریخ
کد سفر ۴۷۹/۸۵۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
کد سفر ۴۶۴/۸۵۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۸۵۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
فولبرد - به رنگ آب
کد سفر ۴۳۲/۶۲۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۸۹۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل راش
جنگل راش
سر به فلک
کد سفر ۴۳۷/۴۳۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۴۴۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور گرمسار و تپه های مریخی
تور گرمسار و تپه های مریخی
روستای تاریخی پاده
کد سفر ۴۵۴/۴۵۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و روستای لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
کد سفر ۴۶۹/۴۷۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه شورمست و ورسک
تور دریاچه شورمست و ورسک
از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
کد سفر ۴۹۴/۴۹۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
کد سفر ۴۲۹/۴۹۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
کد سفر ۵۰۱/۵۰۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۳
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل راش
جنگل راش
سر به فلک
کد سفر ۴۳۷/۷۸۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور گرمسار و تپه های مریخی
تور گرمسار و تپه های مریخی
روستای تاریخی پاده
کد سفر ۴۵۴/۷۸۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۸۵۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کاشان
تور کاشان
آیینه تمام نمای تاریخ
کد سفر ۴۷۹/۸۵۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
کد سفر ۴۶۹/۸۵۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۸۶۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
کد سفر ۴۲۹/۸۶۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
فولبرد - به رنگ آب
کد سفر ۴۳۲/۶۳۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۸۹۴
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۴۴۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
کد سفر ۴۴۹/۴۵۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
کد سفر ۴۶۴/۴۶۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۴۷۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
کد سفر ۵۰۱/۵۰۴
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۰
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل راش
جنگل راش
سر به فلک
کد سفر ۴۳۷/۷۸۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
کد سفر ۴۶۹/۷۹۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۷۹۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۸۵۴
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
کد سفر ۴۲۹/۶۲۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۸۹۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور هفت آبشار
تور هفت آبشار
فولبرد - به رنگ آب
کد سفر ۴۳۲/۴۳۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
کد سفر ۴۴۹/۴۵۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
کد سفر ۴۶۴/۴۶۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۴۹۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه شورمست و ورسک
تور دریاچه شورمست و ورسک
از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
کد سفر ۴۹۴/۴۹۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۷
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
کد سفر ۴۴۹/۷۸۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : تکمیل
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
کد سفر ۴۶۴/۷۹۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
کد سفر ۴۶۹/۷۹۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۷۹۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه شورمست و ورسک
تور دریاچه شورمست و ورسک
از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
کد سفر ۴۹۴/۷۹۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
کد سفر ۴۴۹/۸۵۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۸۹۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
کد سفر ۴۲۹/۴۳۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور هفت آبشار
۴۳۲/۷۷۹ تور هفت آبشار
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
جنگل راش
۴۳۷/۷۸۳ جنگل راش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
تور جنگل الیمستان
۴۴۴/۷۸۶ تور جنگل الیمستان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
تور گرمسار و تپه های مریخی
۴۵۴/۷۹۰ تور گرمسار و تپه های مریخی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
تور کاشان
۴۷۹/۷۹۸ تور کاشان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
تور قزوین
۵۰۱/۸۰۰ تور قزوین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۴۸۷ تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
تور قلعه رودخان
۴۸۹/۴۹۳ تور قلعه رودخان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
تور جنگل ارفعده
۴۴۹/۷۸۷ تور جنگل ارفعده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور همدان
۴۷۴/۷۹۴ تور همدان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۸۵۰ تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور کاشان
۴۷۹/۸۵۳ تور کاشان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور جنگل انجیلی
۴۶۴/۸۵۷ تور جنگل انجیلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور قلعه رودخان
۴۸۹/۸۵۹ تور قلعه رودخان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور هفت آبشار
۴۳۲/۶۲۹ تور هفت آبشار
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور فیلبند
۵۱۱/۸۹۳ تور فیلبند
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
جنگل راش
۴۳۷/۴۳۸ تور جنگل راش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور جنگل الیمستان
۴۴۴/۴۴۷ تور جنگل الیمستان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور گرمسار و تپه های مریخی
۴۵۴/۴۵۸ تور گرمسار و تپه های مریخی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۴۶۹/۴۷۲ تور غار علیصدر و روستای لالجین
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور دریاچه شورمست و ورسک
۴۹۴/۴۹۸ تور دریاچه شورمست و ورسک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور آبشار ترز
۴۲۹/۴۹۹ تور آبشار ترز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
تور قزوین
۵۰۱/۵۰۵ تور قزوین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
جنگل راش
۴۳۷/۷۸۱ جنگل راش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور گرمسار و تپه های مریخی
۴۵۴/۷۸۹ تور گرمسار و تپه های مریخی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۸۵۱ تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور کاشان
۴۷۹/۸۵۲ تور کاشان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۴۶۹/۸۵۸ تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور قلعه رودخان
۴۸۹/۸۶۰ تور قلعه رودخان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور آبشار ترز
۴۲۹/۸۶۱ تور آبشار ترز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور هفت آبشار
۴۳۲/۶۳۰ تور هفت آبشار
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور فیلبند
۵۱۱/۸۹۴ تور فیلبند
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور جنگل الیمستان
۴۴۴/۴۴۸ تور جنگل الیمستان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور جنگل ارفعده
۴۴۹/۴۵۲ تور جنگل ارفعده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور جنگل انجیلی
۴۶۴/۴۶۸ تور جنگل انجیلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور همدان
۴۷۴/۴۷۷ تور همدان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور قزوین
۵۰۱/۵۰۴ تور قزوین
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
جنگل راش
۴۳۷/۷۸۲ جنگل راش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۴۶۹/۷۹۲ تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور همدان
۴۷۴/۷۹۵ تور همدان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور جنگل الیمستان
۴۴۴/۸۵۴ تور جنگل الیمستان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور آبشار ترز
۴۲۹/۶۲۷ تور آبشار ترز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور فیلبند
۵۱۱/۸۹۵ تور فیلبند
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور هفت آبشار
۴۳۲/۴۳۶ تور هفت آبشار
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور جنگل ارفعده
۴۴۹/۴۵۳ تور جنگل ارفعده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور جنگل انجیلی
۴۶۴/۴۶۷ تور جنگل انجیلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور قلعه رودخان
۴۸۹/۴۹۲ تور قلعه رودخان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور دریاچه شورمست و ورسک
۴۹۴/۴۹۷ تور دریاچه شورمست و ورسک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور جنگل ارفعده
۴۴۹/۷۸۸ تور جنگل ارفعده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور جنگل انجیلی
۴۶۴/۷۹۱ تور جنگل انجیلی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۴۶۹/۷۹۳ تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور همدان
۴۷۴/۷۹۶ تور همدان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور دریاچه شورمست و ورسک
۴۹۴/۷۹۹ تور دریاچه شورمست و ورسک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور جنگل ارفعده
۴۴۹/۸۵۵ تور جنگل ارفعده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور فیلبند
۵۱۱/۸۹۶ تور فیلبند
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور آبشار ترز
۴۲۹/۴۳۱ تور آبشار ترز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور هفت آبشار ۴۳۲/۷۷۹ فولبرد - به رنگ آب
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۴۳۲/۶۲۹ فولبرد - به رنگ آب
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۳۲/۶۳۰ فولبرد - به رنگ آب
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۳۲/۴۳۶ فولبرد - به رنگ آب
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
جنگل راش ۴۳۷/۷۸۳ سر به فلک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۴۳۷/۴۳۸ سر به فلک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۳۷/۷۸۱ سر به فلک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۳۷/۷۸۲ سر به فلک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور جنگل الیمستان ۴۴۴/۷۸۶ جنگل همیشه سبز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۴۴۴/۴۴۷ جنگل همیشه سبز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۴۴/۴۴۸ جنگل همیشه سبز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۴۴/۸۵۴ جنگل همیشه سبز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور گرمسار و تپه های مریخی ۴۵۴/۷۹۰ روستای تاریخی پاده
۱۱۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۴۵۴/۴۵۸ روستای تاریخی پاده
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۵۴/۷۸۹ روستای تاریخی پاده
۱۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور کاشان ۴۷۹/۷۹۸ آیینه تمام نمای تاریخ
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۴۷۹/۸۵۳ آیینه تمام نمای تاریخ
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۷۹/۸۵۲ آیینه تمام نمای تاریخ
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور قزوین ۵۰۱/۸۰۰ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۵۰۱/۵۰۵ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۵۰۱/۵۰۴ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۴۸۷ قدم بر دوش خانه ها
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۴۸۴/۸۵۰ قدم بر دوش خانه ها
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۸۴/۸۵۱ قدم بر دوش خانه ها
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
تور قلعه رودخان ۴۸۹/۴۹۳ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۰۶
۴۸۹/۸۵۹ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۸۹/۸۶۰ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۸۹/۴۹۲ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
تور جنگل ارفعده ۴۴۹/۷۸۷ پله پله تا چشمه پر او
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۴۹/۴۵۲ پله پله تا چشمه پر او
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۴۹/۴۵۳ پله پله تا چشمه پر او
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۴۴۹/۷۸۸ پله پله تا چشمه پر او
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
۴۴۹/۸۵۵ پله پله تا چشمه پر او
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور همدان ۴۷۴/۷۹۴ هگمتانه پایتخت مادها
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۷۴/۴۷۷ هگمتانه پایتخت مادها
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۷۴/۷۹۵ هگمتانه پایتخت مادها
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۴۷۴/۷۹۶ هگمتانه پایتخت مادها
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور جنگل انجیلی ۴۶۴/۸۵۷ هفت رنگ خیال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۶۴/۴۶۸ هفت رنگ خیال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۶۴/۴۶۷ هفت رنگ خیال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۴۶۴/۷۹۱ هفت رنگ خیال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور فیلبند ۵۱۱/۸۹۳ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۵۱۱/۸۹۴ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۵۱۱/۸۹۵ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۵۱۱/۸۹۶ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین ۴۶۹/۴۷۲ شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۶۹/۸۵۸ شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۶۹/۷۹۲ شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۴۶۹/۷۹۳ شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور دریاچه شورمست و ورسک ۴۹۴/۴۹۸ از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۹۴/۴۹۷ از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۴۹۴/۷۹۹ از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور آبشار ترز ۴۲۹/۴۹۹ فولبرد - جنگل های لفور
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۳
۴۲۹/۸۶۱ فولبرد - جنگل های لفور
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۰
۴۲۹/۶۲۷ فولبرد - جنگل های لفور
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۷
۴۲۹/۴۳۱ فولبرد - جنگل های لفور