تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها به طورِ معمول در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

قدم بر دوش خانه‌ها
ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه‌ها

کد سفر : ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۵۶۶

سفر : ۱ روزه

۱۶۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل‌های لفور
آبشار ترز
جنگل‌های لفور

کد سفر : ۴۲۹/۱۲۳۴/۲۵۷۹

سفر : ۱ روزه

۲۱۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بهارِ ویستان
دریاچه یسان
بهارِ ویستان

کد سفر : ۹۲۴/۱۶۶۶/۲۵۸۱

سفر : ۱ روزه

۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دژ حسن صباح
قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح

کد سفر : ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۵۸۳

سفر : ۱ روزه

۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مرنجاب
اصفهان - آران و بیدگل
کویر مرنجاب

کد سفر : ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۱

سفر : ۱ روزه

صد و سی و پنج هزار تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی

کد سفر : ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۵۹

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هفت رنگ خیال
جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال

کد سفر : ۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۲

سفر : ۱ روزه

۱۸۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۵۶۶ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
آبشار ترز
۴۲۹/۱۲۳۴/۲۵۷۹ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
دریاچه یسان
۹۲۴/۱۶۶۶/۲۵۸۱ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۵۸۳ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۱ کویر مرنجاب
صد و سی و پنج هزار تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
قزوین
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۵۹ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
جنگل انجیلی
۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۲ هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
آبشار ترز
۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۵ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
دریاچه یسان
۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۶۸ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۱ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۴ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۲ کویر مرنجاب
۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
قزوین
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۶۰ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
جنگل انجیلی
۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۳ هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
آبشار ترز
۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۶ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
دریاچه یسان
۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۶۹ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۲ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۵ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
قزوین
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۶۱ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
جنگل انجیلی
۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۴ هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
آبشار ترز
۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۷ جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
دریاچه یسان
۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۷۰ بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۳ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۶ قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
اصفهان - آران و بیدگل
۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۳ کویر مرنجاب
۱۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۵۶۶
قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۴
قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۵
قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۶۷۶
قدم بر دوش خانه‌ها
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
آبشار ترز ۴۲۹/۱۲۳۴/۲۵۷۹
جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۵
جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۶
جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
۴۲۹/۱۲۳۴/۲۶۶۷
جنگل‌های لفور
۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
دریاچه یسان ۹۲۴/۱۶۶۶/۲۵۸۱
بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۶۸
بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۶۹
بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
۹۲۴/۱۶۶۶/۲۶۷۰
بهارِ ویستان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۵۸۳
دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۱
دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۲
دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۶۷۳
دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
اصفهان - آران و بیدگل ۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۱
کویر مرنجاب
صد و سی و پنج هزار تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۲
کویر مرنجاب
۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
۴۵۹/۱۲۹۱/۲۶۴۳
کویر مرنجاب
۱۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۷
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۵۹
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۶۰
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۶۶۱
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
جنگل انجیلی ۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۲
هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۳
هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
۴۶۴/۱۲۹۲/۲۶۶۴
هفت رنگ خیال
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی