تورها

یک روزه

تورهای یک‌ روزه به دسته‌ای از تورهای کلوت گفته می‌شود که در بازه‌ی یک روز و در محدوده‌ی جغرافیایی اطراف استان تهران و استان‌های مجاور برگزار می‌شود.

این نوع از تورها معمولاً در تعطیلات آخر هفته و در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، اصفهان، زنجان ، همدان و قزوین برگزار می‌شوند و می‌توانند در زمره‌ی تورهای فرهنگی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ماجراجویانه قرار گیرند. تورهای داخلی یک‌روزه‌ی آفتاب کلوت مناسب کسانی‌ست که با محدودیت زمانی مواجه هستند و زمان کافی برای سفر در اختیار ندارند. این تورها با استانداردهای کلوت و با سبک‌های گروهی اجرا می‌شود.

تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
مازندران - سوادکوه
کسیلیان رود

کد سفر : ۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۶۳

سفر : ۱ روزه

۱۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت

کد سفر : ۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۶۹

سفر : ۱ روزه

۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
قدم بر دوش خانه ها
ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها

کد سفر : ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۷۰

سفر : ۱ روزه

۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
دژ حسن صباح
قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح

کد سفر : ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۷۱

سفر : ۱ روزه

۱۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
محله عودلاجان
تهرانگردی
محله عودلاجان

کد سفر : ۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۷۲

سفر : ۱ روزه

۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
پایتخت شاه طهماسب صفوی
قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی

کد سفر : ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۷۳

سفر : ۱ روزه

۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
بام شرقی مازندران
فیلبند
بام شرقی مازندران

کد سفر : ۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۵

سفر : ۱ روزه

۱۴۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود - پلاس -  اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)
مازندران - سوادکوه
کسیلیان رود - پلاس - اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)

کد سفر : ۵۱۴/۲۰۹۸/۲۰۹۹

سفر : ۱ روزه

۲۵۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۶۳ کسیلیان رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه رودخان
۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۶۹ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۷۰ قدم بر دوش خانه ها
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۷۱ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
تهرانگردی
۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۷۲ محله عودلاجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
قزوین
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۷۳ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
فیلبند
۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۵ بام شرقی مازندران
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۱۴۰۱/۲۱۰۶ کسیلیان رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۹۰ کسیلیان رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
قلعه رودخان
۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۹۲ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
ماسوله و دریاچه سقالکسار
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۹۳ قدم بر دوش خانه ها
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
قلعه الموت و دریاچه اوان
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۹۴ دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
تهرانگردی
۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۹۵ محله عودلاجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
قزوین
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۹۶ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
فیلبند
۵۱۱/۱۳۷۵/۲۰۹۷ بام شرقی مازندران
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۲۰۹۸/۲۰۹۹ کسیلیان رود - پلاس - اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۲۰۹۸/۲۱۰۰ کسیلیان رود - پلاس - اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
مازندران - سوادکوه
۵۱۴/۲۰۹۸/۲۱۰۱ کسیلیان رود - پلاس - اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مازندران - سوادکوه ۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۶۳
کسیلیان رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
۵۱۴/۱۴۰۱/۲۱۰۶
کسیلیان رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۰
۵۱۴/۱۴۰۱/۲۰۹۰
کسیلیان رود
۱۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
۵۱۴/۲۰۹۸/۲۰۹۹
کسیلیان رود - پلاس - اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
۵۱۴/۲۰۹۸/۲۱۰۰
کسیلیان رود - پلاس - اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
۵۱۴/۲۰۹۸/۲۱۰۱
کسیلیان رود - پلاس - اتوبوس 25 صندلی (تخت شو)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
قلعه رودخان ۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۶۹
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
۴۸۹/۱۳۳۵/۲۰۹۲
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۷۰
قدم بر دوش خانه ها
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
۴۸۴/۱۳۳۱/۲۰۹۳
قدم بر دوش خانه ها
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۷۱
دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
۹۶۰/۱۶۸۱/۲۰۹۴
دژ حسن صباح
۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
تهرانگردی ۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۷۲
محله عودلاجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
۷۴۱/۱۵۸۲/۲۰۹۵
محله عودلاجان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
قزوین ۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۷۳
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
۵۰۱/۱۳۵۴/۲۰۹۶
پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
فیلبند ۵۱۱/۱۳۷۵/۱۰۸۵
بام شرقی مازندران
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
۵۱۱/۱۳۷۵/۲۰۹۷
بام شرقی مازندران
۱۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی