الهه نمک

1397/10/28


xx بازدید

میزان شوری آب در جزیره‌ی هرمز به‌حدی‌ست که بلورهای نمک به‌وضوح در این جزیره دیده می‌شوند. الهه‌ی نمک یکی از بلورهای نمک در جزیره‌ی هرمز است که با شکل خاص و تنوع رنگی در سطح ظاهری آن به‌شکلی تراش خورده که در جزیره به الهه‌ی نمک معروف است.

تورهای شامل این جاذبه