قلعه پرتغالی ها

1397/10/28


xx بازدید

غیر از همه‌ی جاذبه‌های طبیعی، جزیره‌ی قشم، پتانسیل گردشگری برای تاریخ‌دوستان هم دارد. قلعه‌ی تاریخی پرتغالی‌ها در شمال جزیره و آب‌انبار یا برکه‌ی بی بی مناطقی هستند که باید به دیدن آن‌ها بروید. اگر از قلعه‌ی پرتغالی‌ها شروع کنیم باید برگردیم به عصر صفویه و قبل از دوران سلطنت شاه عباس صفوی. این قلعه توسط پرتغالی‌ها و در استراتژیک‌ترین نقطه‌ی این سرزمین و اگر اغراق نکرده باشیم مهم‌ترین گذرگاه خاورمیانه، ساخته‌شده است. پرتغالی‌ها برای کنترل و هدایت ترافیک دریایی، این قلعه را به‌عنوان یک مرکز و دژ مستحکم نظامی در جزیره‌ی قشم بنا کردند و امروزه بعد از چندصدسال به‌عنوان یک جاذبه‌ی تاریخی در گوشه‌ای از جزیره جاخوش کرده و گردش‌گران زیادی از آن بازدید می‌کنند.

تورهای شامل این جاذبه