کارگاه لنج سازی

1397/10/28


xx بازدید

«دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس» در تاریخ ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۱ به عنوان هشتمین اثر معنوی ایرانی در ششمین اجلاس میراث معنوی سازمان «یونسکو» که در جزیره «بالی» اندونزی برگزار شد به ثبت رسید. براساس آثار و شواهد به دست آمده از بندرگاه های تاریخی ایران در سواحل خلیج فارس از جمله در بندرهای تاریخی سیراف، لیان و کهور مشخص شده است که ایرانیان دست کم از زمان عیلامیان از سواحل خلیج فارس بهره گیری های مختلف داشته اند. با این حال آن گونه که باستان شناسان می گویند دقیق ترین مدارک در این رابطه مربوط به دوران بعد از اسلام است. هنوز هم در بسیاری از شهرهای استان بوشهر و هرمزگان، سیستان و جزیره ی قشم، صنعت سنتی لنج سازی و تجارت و دریانوردی با لنج برقرار است و لنج سازان یا گلافان، دانش این صنعت را نسل به نسل در خانواده ها از پدر به پسر منتقل کرده اند.

تورهای شامل این جاذبه